مطالب مرتبط با واژه 'بختیاری'

  خانه امیرهوشنگ دَوَلّو ، مرکز تریاکی‌ها است!

  در این سند از فعالیتهای غیرقانونی امیرهوشنگ دَوَلّو دوست نزدیک خاندان سلطنتی در حوزه مواد مخدر پرده بر داشته شده است. در سند آمده است: « در تاریخ 5 / 2 / 49 ساعت 0800 در باشگاه ایران، حسین استوار، راننده سپهبد علوی مقدم – کاظم‌زاده، راننده صمصام بختیاری- محمود، راننده دانشگاه تهران- عسگر، راننده باشگاه ایران، نصرت‌اله یوسفی یکی از کارکنان باشگاه ایران به دور هم تجمع نموده و راننده صمصام بختیاری به راننده تیمسار علوی مقدم اظهار می‌دارد...
  1398/10/15 22:32

  معدوم می کنم؛ پس هستم!

  رضاشاه تکیه کلام «معدوم» داشت. همین را به من راجع به صوله الدوله قشقایی گفت....به داور هم گفته بود، این گوش هایت را باز کن والا معدومت می کنم.
  1395/5/25 11:19

  اولین فرار فلاکت‌بار شاه به روایت ثریا

  این پیشامد ما را کاملا غافلگیر کرد. ما حتی کیفهای خودمان را به کلاردشت نیاورده بودیم. من مقداری از لوازم را در جعبه کوچکی جمع کردم و با عجله از همان هواپیمای ورزشی که به وسیله آن به ساحل پرواز کرده بودیم بالا رفتیم.
  1394/7/14 22:08
4