مطالب مرتبط با واژه 'شاهزادگان قاجار'

  جمع کثیری از مقامات دربار به هنگام شرکت در مراسم سلام در دوران ناصرالدین شاه

  هر ساله در دربار قاجار به مناسبت‏های مختلف، مراسم سلام خاص (که در آن شاهزادگان و صاحب‏منصبان حضور داشتند) و مراسم سلام عام (که به طور عموم برگزار می‏شد) انجام می شد. این گونه سلام ها در هر عصر و زمانی شرایط خود را داشته است. در دوران سی و هشت ساله سلطنت فتحعلی‏شاه، اگر فصل و هوا مناسب و شاه در تهران بود، این مراسم در ایوان تخت مرمر برگزار می‏گردید. که تشریفاتی بسیار مفصل و متنوع داشت.
  1398/11/3 17:34

  وقتی شاه می میرد و شاهزادگان قیام می کنند!

  تدبیر قائم مقام و پایان سلطنت نود روزه ظل السلطان

  ظل السلطان حکمران تهران هنگامى که خبر وفات فتحعلى شاه را در اصفهان شنید با شاهزادگان و حکام ولایات مرکزى ایران و عده‌اى از درباریان که در تهران بودند،همدست و هم‌عهد شد و خود را پادشاه خواند و با عنوان‌هاى على شاه و عادل شاه مدت 90 روز سلطنت راند.
  1396/1/14 00:30
2