مطالب مرتبط با واژه 'مخالفان'

  چرا فرح پیش عَلَم «چوقولی» خواهران شاه را می کرد؟

  ائتلاف ها و روابط میان نیروهایی که با دربار در رفت و آمد بودند بسیار دارای اهمیت بود. در این میان اینکه اسدالله علم در کدام طرف بازی قرار بگیرد برای موافقان و مخالفان او از اهمیت بسزایی برخوردار بود...
  1396/3/29 13:34

  از مرگ بر ساعد تا مرگ بر ساعت!

  در سال 1323، زمانی که جمعیت تهران به بیش از 900 هزار نفر هم نمی رسید، مخالفان دولت با کمک توده ای ها و دیگر ناراضیان با فراخوانی کارگران و کشاورزان از روستاهای اطراف شهرهای زنجان، قزوین، دماوند، ورامین و حتی شهر چالوس، به جمع آوری بیش از یک میلیون نفر و آوردن آن ها به تهران جهت شرکت در راهپیمایی بزرگی که تا آن سال سابقه هم نداشت بر علیه کابینه ساعد نخست وزیر وقت اقدام کردند.
  1395/5/15 20:43

  رفتار مصدق باعث جری شدن مخالفان شد

  جنبش ملی کردن صنعت نفت در کل آن یک جنبش انقلابی بود... از این رو نیاز به روشی از بنیاد انقلاب داشت. این واقعیت به ویژه پس از قیام سی تیر کاملا مشهود بود. اما حکومت نهضت ملی در مجموع و شخص مصدق به طور اخص از یک سیاست بسیار دموکرات و به حداکثر معتدل و لیبرال پیروی می کردند...
  1395/4/31 15:04

  شیوه رفتار میرزا آقاسی با مخالفان

  میرزا آقاسی این حکایت را برای یکی از معاشرینش نقل کرده است. او می گوید: در ایام جوانی در کربلای معلی در خانه عارفی از اهل کبوترآهنگ همدان خدمت می کردم. روزی درویشی بر مولای من (یعنی همان عارف) وارد شد و مدتی با او صحبت داشت. صحبت او طوری مرا جذب کرد که پس از خارج شدن او دنباله وی روانه شدم.
  1395/3/17 19:17

  برنامه‌های دولت علم و برخورد با مخالفان

  اسدالله علم جهت مقابله با نشریات و کنترل فعالیتهای آنها دوست دیرینه‌اش جهانگیر تفضلی را به عنوان سرپرست انتشارات و تبلیغات منصوب کرد. تفضلی در این راه با بهانه‌های واهی نشریات ضد دولتی را توقیف کرد و صرفاً به جرایدی اجازه فعالیت داد که در چارچوب برنامه‌های دولت علم گام برمی‌داشتند. از سوی دیگر تفضلی با توجه به منصبش تبلیغات دامنه‌داری را به نفع علم...
  1394/8/10 18:49
15