مطالب مرتبط با واژه 'سواره'

    مهارت تیراندازان ایرانی به روایت مسافران

    ایرانی‌ها حق دارند که سواره به شکار می‌روند زیرا که به این شکل غالبأ موفق می‌شوند؛ اما برای تقلید از ایشان انسان باید مثل آن جماعت از طفولیت به تیراندازی بر روی اسب و به حالات مختلف آن آموخته شود...
    1398/11/14 14:07
1