مطالب مرتبط با واژه 'کارشناس'

  حبیب ثابت پاسال در بازدید از یک پروژه اقتصادی

  حبیب ثابت از فعالین اقتصادی به اتفاق عده ای از کارشناسان هنگام حضور درمحل احداث یک مرکز اقتصادی
  1398/11/17 13:45

  «خاطره ها و تحلیلهایی از قیام 30 تیر» در گفت و گو با علی قنائیان

  آیا مصدق دموکرات بود؟

  دکتر مصدق برای انحلال مجلس هفدهم و صندوق رأی موافقین و مخالفین را جدا کرده بود و می‌گفت مخالفین بروند میدان بهارستان، موافقین بروند میدان سپه رأی بدهند! این همان حکومتی است که این روزها خیلیها سنگ دموکرات بودنش را به سینه می‌زنند.
  1394/5/2 14:47

  همسویی رژیم پهلوی با غرب، علت جدایی بحرین از ایران بود

  کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه رژیم پهلوی در راستای نظم جهانی و هژمونی غربی حرکت می‌کرد، گفت: رژیم پهلوی نباید در مورد جدا شدن بحرین از سرزمین مادری خود، زیر بار همه‌پرسی می‌رفت. دولت وقت در آن زمان کوتاهی کرد.
  1394/2/26 22:47
3