مطالب مرتبط با واژه 'خشم'

  آموزگار، کمر به خدمت شاه می‌بندد

  آموزگار، به هیچ اقدامی که ممکن است خشم شاه را برانگیزد، دست نمی‌زند و تا آنجایی که امکان پذیر است به طور کامل و بی هیچ گونه انتقادی، کمر به خدمت شاه بسته است...
  1398/11/19 15:21

  نابودی حکومت پهلوی؛ تنها چاره حل مسئله فساد؟

  فساد در هفته‌های اخیر موضوع سیاسی عمده‌ای گردیده است و انتقادات شاه در میان فعالیت‌های رشوه‌خواری برخی از نزدیکترین مشاوران و حتی اعضای خانواده‌اش گم شده است.
  1398/4/8 16:02

  فرمانروایی دیوجانس و اسارت اسکندر

  اى شاه !من دو بنده حلقه به گوش دارم که آن دو، تو را امیرند . تو بنده بندگان منى
  1394/12/15 10:52

  عکس/خشم مردم بخاطر نان خاک اره 1321

  در روز ۱۷ آذر ۱۳۲۱ یکسال پس از اشغال نظامی ایران توسط متفقین، کمبود نان در تهران شورشی مردمی را رقم زد. مردم مثل همیشه به نانوایی می‌رفتند و قوت غالبشان را از شاطرها می‌گرفتند. با این حال، چند وقتی بود که نان کیفیت سابق را نداشت.

  1393/3/26 13:04
4