مطالب مرتبط با واژه 'بناپارت'

    ناپلئون و جنگ واترلو

    نبرد واترلو که در ۱۸ ژوئن سال ۱۸۱۵ در محلی به همین نام در بلژیک امروزی اتفاق افتاد، شکست نهایی ناپلئون بناپارت امپراتور و فرمانده معروف نظامی فرانسه را رقم زد...
    1398/11/24 12:08
1