مطالب مرتبط با واژه 'جنگ'

  هیتلر در اتاق جنگ

  هیتلر و "هاینریش هیملر" (سمت چپ) و "مارتین بورمان" (سمت راست) نقشه جنگ را بررسی می کنند. سال 1939
  1393/3/23 12:52

  وبلاگ امدادگر جبهه‌ها

  وقتی گردان بدون فرمانده ماند

  فرمانده گردان که برای بازدید پل رفته بود بر اثر تیر دشمن از ناحیه ران زخمی و به عقب منتقل شد درحالیکه هر لحظه احتمال پاتک دشمن می‌رفت و سر و صدای تانک‌ها به وضوح شنیده می‌شد گردان بدون فرمانده ماند.
  1393/3/14 22:12

  شترهایی که به جنگ تانک رفتند+عکس

  این عکس در جنگ جهانی اول و در سال 1915 گرفته شده است . این سپاهیان برای کمک به شورش مردم مصر علیه استعمار انگلستان به سوی کانال سوئز در حرکت بودند
  1393/3/14 18:02

  برشهایی از کتاب «توپهای ماه اوت»

  درامتداد خندقهای جنگ جهانی اول

  در امتداد این خندق‌ها از چند پله یا از نردبان بالا می‌رفتند، از پشت کیسه‌های شن به خندق مقابل تیر می‌انداختند، پس از آنکه توپخانه از جای دیگر، باران گلوله بر سر دشمن می‌باراند، سرباز‌ها بیرون می‌ریختند، به خندق روبه‌رو یورش می‌بردند، با مشقت از ردیف سیم‌های خاردار می‌گذشتند، در جنگ تن به تن با سرنیزه می‌کشتند یا اسیر می‌گرفتند.
  1393/3/8 13:40
153