مطالب مرتبط با واژه 'دختران'

  هنر دست دختران ایرانی

  فرش؛ مهمترین جزء جهیزیه دختران

  دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود به خانه شوهر می‌گیرند...
  1398/11/26 13:39

  آیین های تهرانی ها برای بخت گشایی از دختران

  ازدواج دختران در سن پایین از جمله دغدغه هایی است که در جوامع سنتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از این رو به دنبال آن بودند تا هر چه زودتر خواستگاری بیاید و درخانه آنها را برکوبد. این مسئله سبب شد بود تا برخی آیین های خرافی نیز در جوامع نشو و نما پیدا کند.
  1396/5/2 01:29

  تشکیل سازمان زنان ایران و اهداف آن

  در تاریخ 19 مرداد 1345 پیامی از شبکه سراسری رادیوایران پخش شد، که در آن اشرف پهلوی تشکیل سازمان زنان ایران را اعلام کرد. او در این پیام چنین گفت: «جنبش اجتماعی بانوان ایران که از سالھا پیش با تشکیل گروه ھای مختلف و تخصصی آغاز شده بود، با به دست آوردن نتایج ثمر بخش و غیر قابل انتظار اینک مراحل تکمیل خود را طی می کند و این گروه ھا در راه شناساندن مقام زن به جامعه نقش عمده ای را ایفا کرده اند»
  1396/2/2 08:30

  ازدواج طبقاتی در ایران قدیم

  در زندگی اجتماعی عشایر، در معاشرت میان طبقات که به خصوص در رابطه باپیوندهای زناشویی میان اقشار مختلف آشکار می شود، محدودیت وجود دارد.
  1396/1/14 21:00

  دختران به جای مالیات!

  گویند بعضی از دخترها را در حالت خواب از مادرهایشان جدا می کردند ، زیرا بیچاره ها راضی به تفرقه نبودند....
  1395/5/23 10:41

  بازدید رضاخان از یک آموزشگاه دخترانه

  دیدار رضاخان با دخترانی که به شیوه غربی آموزش می دیدند بعد از انجام فرمان کشف حجاب به تاسی از تغییراتی که ترکیه انجام داده بود.
  1394/9/14 21:18

  روزگاری که دخترها زود ازدواج می کردند!

  یکی از ویژگی های ازدواج در دوره قاجار بویژه برای دختران، ازدواج در سنین پایین بوده است، چنانکه این امر در اسناد و خاطرات به جا مانده آشکار است.
  1394/5/18 17:37

  عکس/دختران‌رضاخان پس از کشف حجاب

  برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه 1314 با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقاء داد.
  1394/3/7 22:47

  آموزش عمومی دختران در دوران قاجار و پهلوی

  بنابه دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و عوامل محدودیت‌زا، آموزش سواد به زنان در دوران قاجار و اوایل سلطنت رضاخان چندان رایج نبود. تنها محل آموزش و تحصیل، مکتب‌خانه‌ها بودند که دخترن سهم ناچیزی از آن داشتند.
  1394/2/14 18:46
20