مطالب مرتبط با واژه 'مادران'

    هنر دست دختران ایرانی

    فرش؛ مهمترین جزء جهیزیه دختران

    دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود به خانه شوهر می‌گیرند...
    1398/11/26 13:39
1