مطالب مرتبط با واژه 'جهیزیه'

  هنر دست دختران ایرانی

  فرش؛ مهمترین جزء جهیزیه دختران

  دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود به خانه شوهر می‌گیرند...
  1398/11/26 13:39

  مراسم جهیزیه برون در سده های پیشین ایران

  قاطرهای بسیاری را با دهنه های قیمتی، حاضر و هر یک را با دو یخدان بار می کنند و روی آن یخدانها را با مخمل قرمز می پوشانند....
  1397/2/20 17:45

  تفسیر یک غربی از جهیزیه دادن به دختر

  در وقت انعقاد عقد پدر عروس مساعی جمیله خود را حتی المقدور مصروف می دارد که زیاده از آنچه به دخترش جهازی داده شده است در قباله نوشته شود، و به همین یک جهت که عبارت از استرداد جهاز عروس به خود او باشد داماد نتواند بر تطلیق زوجه خود جرات نماید....
  1395/5/5 17:13

  جهیزیه و شیربهای قجری!

  ازدواج قرار داد یا تعهد و در نهایت یکی از بزرگترین اتفاقات زندگی هر انسانی است که در دوره ای از زندگی اش رخ می دهد.
  1394/2/1 16:21

  پیشینه ای از "جهیزیه" در اقوام گذشته

  شاید زمانی خرید و فروش و معامله در ازدواج رایج بوده، اما زمان اون رسیده که این رفتار بدوی رو مورد بازنگری قرار بدیم:در بعضی از کشورها، دختر را در میدانهای عمومی نمایش می‌دادند تا مگر از میان مردان کسی خواستار و خریدار او شود؛مردم سومالی چنین عادت دارند که دختر را بیارایند و او را، سواره یا پیاده، در میان بوهای خوش‌عطر و عود حرکت دهند تا دامادهای داوطلب تحریک شوند و بهای بیشتری بپردازند.ا
  1393/9/3 21:19
6