مطالب مرتبط با واژه 'دلاک'

  تصاویری از ماساژ مشتری در حمام ، در دوره قاجاریه

  استحمام ایرانیان فراتر از کارکرد بهداشتی مرسوم، کارکردهای مختلفی داشت که بررسی و تبیین این ابعاد، می تواند ما را در فهم بهتر تاریخ فرهنگی ایران یاری رساند...
  1399/1/5 02:30

  سیری در سلمانی های دوره گرد قجری

  سلمانی ها و یا آرایشگاه های امروزی یکی از مکان هایی هستند که در عصر حاضر به وفور در هر کوی و برزنی وجود دارند، اما جالب است بدانید که در دوره ی قاجار یک آرایشگر علاوه بر اصلاح مو وظایف دیگری نیز بر عهده داشته است که گاه به مرگ مشتری خود ختم می شده است!
  1394/1/30 12:35
2