مطالب مرتبط با واژه 'سلیمانیه'

    مشکلات ایران و ایرانیان در عتبات عالیات در دوره قاجاری

    حکام سلیمانیه و شهر زور بنا به معمول آن عصر اغلب از جانب پاشای بغداد و با موافقت درباره قاجار تعیین و منصوب می‌شدند و اغلب اوقات برای تعیین حکام بلاد مزبور بین پاشای بغداد و مأمورین رسمی ایران در غرب اختلاف نظر به میان می‌آمد.
    1399/1/6 23:34
1