مطالب مرتبط با واژه 'مجازات'

  انواع مجازاتهای مجرمین در ایران قدیم

  دزدان ، آدم کشان‌ ، مرتکبان‌ هتک‌ ناموس ، خائنان بزرگ ، یاغیـان ، و بـالاخره مـرتکبـان عـمـل شنیع اعـدام می شدند. مردان زناکار هم‌ به‌ مرگ محکـوم مـی شـدند. زنـان بـدکاره را درون کیسه ای قرار می دادند‌ و بـه‌ خندق‌ می افکندند یا از بالای برج بلندی به زیر می انداختند...
  1399/2/29 18:11

  محاکمه مرتضی یزدی و نورالدین کیانوری؛ از سران حزب توده

  مرتضی یزدی و نورالدین کیانوری دو تن از سران حزب توده هنگام حضور در دادگاه نظامی در اواسط دهه 1320
  1397/6/7 21:28

  نقش بهائیان در استخدام مورگان شوستر امریکایی در ایران

  یکی از رهبران بهائی که با عبدالبهاء همکاری صمیمانه داشت، علیقلی‌خان نبیل‌الدوله بود. او در جوانی در سفارت انگلیس در تهران کار می‌کرد، بعدها از طرف عبدالبهاء به آمریکا رفت و در مسافرت عبدالبهاء به آمریکا، مترجم سخنرانی‌های او بود. زمانی که در بین نمایندگان مجلس در باب استخدام مستشار از آمریکا، اکثریت آراء حاصل شد، میرزا حسینقلی‌خان نواب، وزیر امورخارجه، از نبیل‌الدوله خواست که تعدادی متخصص مالیه از وزارت امورخاجه‌ی آمریکا طلب کند و مستشاری را برای مدت سه سال استخدام نماید....
  1397/3/7 16:19

  سبکهای متفاوت تنبیه دشمنان در ایران قدیم/ از دستار و عمامه از سر برداشتن تا پابرهنه چرخاندن

  در ایران قدیم از ابزارها و شیوه های مختلفی جهت تنبیه مجرمان و تحقیر شکست خوردگان استفاده می کردند. گاهی بر سر شکست خوردگان یا آنانی که می خواستند تنبیه کنند نوعی مقنعه زنانه می بستند؛ چنانکه وقتی سلطان محمد خوارزمشاه پس از رفتن مغولان به اصفهان آمد و بر سر آنانی که همراهی نکرده یا خیانت کرده بودند مقنعه کرد . . .
  1396/6/28 12:45

  عکسی کمتر دیده شده از مجازات دردناک مجرمین در ایران عهد قاجار

  عکسی کمتر دیده شده از مجازات مجرمین در ایران دوره محمد على شاه قاجار در سال ۱۲۷۸ هجرى. آویزان کردن بر دروازه شهر برای عبرت گرفتن مردم!
  1396/3/28 20:40

  کمیته مجازات و رعب و وحشت در دل مردم

  کمیته مجازات و تروریست های آن معتقد بودند اگر جاسوسی که ریشه فساد است از بن برانداخته شود مملکت روی اصلاح را خواهد دید در غیر این صورت مانند سرطان تار و پود زندگی مردم را در بر خواهد گرفت و همه چیز را زیر نفوذ خود قرار خواهد داد.
  1395/10/8 14:20

  کمیته مجازات و زندگی با اسلحه

  دست بردن به سلاح موزر براى پیشبرد اهداف سیاسى، باج‌ستانى و حق‌السکوت‌گیرى، امرى بود که در دوره مشروطه آزموده شد و در دوره‌هاى بعد تا رسیدن رضاخان به اریکه سلطنت تداوم یافت. موزربندى و شلیک گلوله براى اسکات حریف یا اسقاط او، موضوعى است مهم که در مورد آن هم تحقیق جدّى صورت نگرفته است. بنیادگذار این روش در دورۀ مشروطه انجمن‌هایى مثل انجمن آذربایجان بودند که مى‌دانیم حتى کمیته‌اى به نام دهشت داشت و دست به ترور مى‌زد.
  1395/7/24 13:58

  به چه کسانی قهوه قجری خورانده می شد؟

  در رابطه با این که چه تعداد از افراد به این شیوه به کام مرگ شتافتند، آمار دقیقی وجود ندارد اما گفته می-شود میرزا محمدخان سپهسالار و میرزا حسین‌خان مشیرالدوله قزوینی و حسینقلی خان ایلخانی بختیاری از جمله مهمی افرادی بودند که با نوشیدن قهوه قجری حذف شدند.
  1395/7/11 11:35

  مجازاتهایی که شاه برای عوامل دولت ملی تعیین کرد

  شاه گفت: «حسین فاطمی هنوز دستگیر نشده است. اما پیدایش می کنیم. او از همه گستاخ تر و بددهن تر بوده است. او به حزب توده خط می داده است که مجسمه ی من و پدرم رت در شهر پایین بکشند.اگر دستگیرش کنیم به اعدام محکوم می شود.»
  1395/5/23 10:32

  مجازات اعدام خسرو روزبه

  روز 21 اردیبهشت 1337 خسرو روزبه سرگرد کمونیست و فرمانده شاخه نظامی حزب توده به حکم محکمه نظامی و تأیید شاه اعدام شد.
  1394/2/21 18:25
15