مطالب مرتبط با واژه 'جهانی'

  تاریخچه و جایگاه روز جهانی قدس

  روزی جهانی برای حمایت از مردم فلسطین

  من طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد نمودم که این روز‌ها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می‌کند...
  1399/3/1 14:22

  ناتوانی حکومتهای غربی د حل معضلات جهانی

  ناتوانی کشورهای شرکت کننده در نشست G7 در حل معضلات جهانی مشهود بوده است.
  1394/3/29 17:41
2