مطالب مرتبط با واژه 'اصلاحات ارضی'

  روایت «فرمان فرمائیان» از زیاده روی حکومت در تبلیغ اصلاحات ارضی

  در زمانه اصلاحات ارضی، حکومت مقابله با مالکین را بسیار محکم و سخت دنبال می کرد. آنان به دنبال این بودند تا قدرت سیاسی مالکین را به نفع دولت مصادره کنند و به نظر می رسید در این اقدام کمی عجولانه عمل می کردند. این مسئله به خوبی از روایت فرمانفرماییان مشخص بود . . .
  1396/8/30 22:13

  اصلاحات فرمایشی و تثبیت حکومت سرمایه داری وابسته پهلوی دوم

  کندی و مشاورانش بر این باور بودند که بهترین روش مباررزه با کمونیسم کاربرد آمیزه ای از اصلاح و سرکوب است. هرگاه اولی با شکست روبرو می گشت؛ زمان فراخوانی نیروهای سرکوبگر فرا می رسید. بنابراین مانند سایر کشورهای جهان سوم، برای سرکوب کمونیستهای امریکای لاتین، ابزار دولت کندی نیروهای نظامی نوینی به نام نیروهای «ضد شورش» بود. این نیروها که هم ردیف کلاه سبزهای امریکا به شمار می رفتند؛ در ایرن کلاه قرمز نامیده می شدند . . .
  1396/8/16 21:36

  اصلاحات فرمایشی و تثبیت حکومت سرمایه داری وابسته پهلوی دوم

  کندی و مشاورانش بر این باور بودند که بهترین روش مباررزه با کمونیسم کاربرد آمیزه ای از اصلاح و سرکوب است. هرگاه اولی با شکست روبرو می گشت؛ زمان فراخوانی نیروهای سرکوبگر فرا می رسید. بنابراین مانند سایر کشورهای جهان سوم، برای سرکوب کمونیستهای امریکای لاتین، ابزار دولت کندی نیروهای نظامی نوینی به نام نیروهای «ضد شورش» بود. این نیروها که هم ردیف کلاه سبزهای امریکا به شمار می رفتند؛ در ایرن کلاه قرمز نامیده می شدند . . .
  1396/8/16 21:36

  پیشنهاد عجیب جمع‌آوری کتابی که آکسفورد چاپ کرده بود

  حکومت پهلوی در چگونگی تحلیل پژوهشگران درباره اصلاحات ارضی بسیار حساس بود. به عبارتی همه می بایست در بحث از اصلاحات ارضی به تعریف و تمجید از عملکرد حکومت پهلوی می پرداختند. بنابراین در این زمینه محققان داخلی از هیچ گونه آزادی عملی برخوردار نبودند. در این میان اما دست پژوهشگران خارجی بیشتر باز بود . . .
  1396/6/20 15:29

  مجری اصلی «اصلاحات ارضی» در مراسم«سلام رسمی»

  علی امینی که در سال 1340 به مدت یک سال نخست وزیر ایران بود، یکی از معدود نخست وزیرانی بود که تلاش داشت اختیارات شاه را کاهش دهد. او فرزند محسن‌خان امین‌الدوله (داماد مظفرالدین شاه) و فخرالدوله، دختر مظفرالدین شاه بود در سال 1284 در تهران به دنیا آمد. وی در 16 اردیبهشت 1340 به دنبال استعفای شریف امامی، با حمایت جان اف کندی به عنوان نخست‌وزیر جدید مامور اجرای اصلاحات ارضی شد.
  1396/3/26 16:30

  روستائیانی که هوس شهرنشینی کردند!

  یکی از مهمترین رویدادهایی که در ایران روی داد، اصلاحات ارضی بود. این اصلاحات که اوایل دهه 1340 روی داد نتایج نافرجام بسیاری داشت. همان طور که می دانیم اصلاحات ارضی در پی آن بود که با زمین دار کردن طبقه دهقانان، وفاداری سیاسی آنان را به خاندان حکومت تضمین کرده و جلوی انقلاب دهقانی در ایران را بگیرد.
  1395/2/21 23:10

  اصلاحات ارضی با اراده و دستور ایالات متحده

  طرح اصلاحات ارضی در ایران در حقیقت همان طرح اتحاد برای پیشرفت کندی برای جلوگیری از قیامهای مردمی در جهان سوم بر ضد آمریکا بود که در ایران به صورت اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و سپس در شیلی تحت عنوان «اتحاد برای آزادی» به منظور جلوگیری از پیروزی سالوادرو آلنده در انتخابات عمومی سال 1964 به مرحله ی اجرا گذاشته شد.
  1395/2/15 16:52

  عکس یادگاری کشاورزان همراه با اسناد زمین

  کشاورزان آذربایجانی خوشحال از دریافت اسناد مالکیت زمین در حال گرفتن عکس یادگاری هستند.
  1394/12/20 15:25

  «ارتجاع سیاه»؛ برچسبی به مخالف توانمند

  «اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه»، عبارتی که نخست در بحبوحه اصلاحات ارضی مطرح شد و در مرتبه دوم زمینه‌ساز وقوع خیزش‌های مردی پی‌درپی گردید. اگر در مرحله نخست، تراژدی 15 خرداد و کشتار مردم نتیجه «برچسب‌سازی» رژیم بود، تکرار این مفهوم برای بار دوم در قالب مقاله مبتذل روزنامه اطلاعات خصلتی کمدی برای حکومت ایجاد کرد.
  1394/10/13 18:40

  اعطای اسناد مالکیت به کشاورزان در اصلاحات ارضی

  جمعی از کشاورزان منطقه آذربایجان پس از دریافت اسناد مالکیت زمینهای کشاورزی
  1394/9/4 11:37

  فروش ظالمانه املاک در دشت ترکمن

  سند زیر اعترافی است به ظلمی که در زمینه فروش املاک، نسبت به مردم دشت ترکمن اعمال شده است
  1394/8/15 13:23
29