مطالب مرتبط با واژه 'اصلاحات ارضی'

  فروش ظالمانه املاک در دشت ترکمن

  سند زیر اعترافی است به ظلمی که در زمینه فروش املاک، نسبت به مردم دشت ترکمن اعمال شده است
  1394/8/15 13:23

  برنامه‌های دولت علم و برخورد با مخالفان

  اسدالله علم جهت مقابله با نشریات و کنترل فعالیتهای آنها دوست دیرینه‌اش جهانگیر تفضلی را به عنوان سرپرست انتشارات و تبلیغات منصوب کرد. تفضلی در این راه با بهانه‌های واهی نشریات ضد دولتی را توقیف کرد و صرفاً به جرایدی اجازه فعالیت داد که در چارچوب برنامه‌های دولت علم گام برمی‌داشتند. از سوی دیگر تفضلی با توجه به منصبش تبلیغات دامنه‌داری را به نفع علم...
  1394/8/8 17:26

  وزیر متولی اصلاحات ارضی و حمل تریاک

  سند زیر نشان دهنده نقش دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی شاه در انتقال تریاک از کرمان به تهران است.
  1394/6/5 11:45

  تخت شاهی در گرو «تخت قاپو»

  اگرچه سند «تخت قاپو کردن» عشایر در تاریخ معاصر ایران به نام «رضاشاه» خورده است، اما فرزند او نیز در این زمینه ید طولایی دارد. اشتباه اساسی پهلوی پدر و پسر این بود که با برنامه های به‌اصطلاح توسعه‌گرای خود، به نهادها سنتی و ریشه‌دار حمله کرده و آن‌ها را به حاشیه راندند
  1394/3/17 19:00

  طراح اصلاحات ارضی که بود؟

  روز 10 خرداد 1348 دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی رژیم پهلوی و از طراحان و مجریان «اصلاحات ارضی شاه» بر اثر سکته قلبی درگذشت.
  1394/3/11 17:57

  اصلاحات ارضی؛ از رویا تا واقعیت

  اصلاحات ارضی در ایران موجب به هم ریختگی نظام کشاورزی سنتی شد و روابط مالک و زارع را به هم ریخت، بدون آنکه سیستم جدیدی برای کشاورزی پی ریزد و مانع از سقوط کشت و کار آنها شود
  1394/3/10 18:16

  اصلاحات ارضی؛ از رویا تا واقعیت

  اصلاحات ارضی در ایران موجب به هم ریختگی نظام کشاورزی سنتی شد و روابط مالک و زارع را به هم ریخت، بدون آنکه سیستم جدیدی برای کشاورزی پی ریزد و مانع از سقوط کشت و کار آنها شود.
  1394/3/9 22:22

  غلط املایی وزیر اصلاحات ارضی شاه

  سند زیر گزارش ساواک راجع به اظهارات وزیر اصلاحات ارضی شاه و کاربرد غلط کلمات توسط وی می‌باشد
  1394/3/4 17:52

  طرح جان اف کندی برای روستاهای ایران

  در سال 1329 با روی کار آمدن جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا، دکترین «اتحاد برای پیشرفت» از سوی وی ارائه شد. هدف از این طرح ایجاد اصلاحات اقتصادی-اجتماعی در کشورهای هم‌پیمان با آمریکا برای جلوگیری از شورش مردم و گرایش آن‌ها به سمت کمونیسم بود.
  1393/10/6 16:50

  تخت شاهی در گرو «تخت قاپو»

  اگرچه سند «تخت قاپو کردن» عشایر در تاریخ معاصر ایران به نام «رضاشاه» خورده است، اما فرزند او نیز در این زمینه ید طولایی دارد. اشتباه اساسی پهلوی پدر و پسر این بود که با برنامه های به‌اصطلاح توسعه‌گرای خود، به نهادها سنتی و ریشه‌دار حمله کرده و آن‌ها را به حاشیه راندند.
  1393/10/3 16:14
29