مطالب مرتبط با واژه 'آبرنگ'

    موسسان نقاشی لاکی در ایران عهد قاجاریه

    نقاشی لاکی (نقاشی زیر لاکی) نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیاء مقوایی همچون قلمدان، جلد کتاب، قاب آئینه، رحل قرآن، جعبه ی آرایش، ورق بازی، سینی است که رویه آن با ماده ی جلا دهنده [لاک] پوشانیده می شود.
    1399/5/10 15:32
1