مطالب مرتبط با واژه 'قدرت'

  قیام بر علیه انگلیس به هر قیمتی!

  گاهی مقابله با قدرت این هژمون جهانی بیش از آنکه مبتنی بر یک طرح عالمانه باشد، بر پایه هیجان بود. جالب آنکه گاهی این هیجان توسط نخبگان کشور ما دنبال می شد.
  1395/8/18 14:04

  نقش حزب تجدد در به قدرت رسیدن رضاخان

  برخی از نمایندگان طرفدار رضاخان در مجلس در سال 1302 با تاسیس کمیته ویژه زیرمجموعه حزب دمکرات نقش زیادی در ارتقای منزلت سیاسی رضاخان داشتند. اعضای این کمیته، در جلسه ای محرمانه بر ریاست عالیه رضاخان بر امورات مملکتی صحه گذاشتند. افراد این جلسه عبارت بودند از سید محمدصادق طباطبایى، سلیمان میرزا اسکندرى‌، میرزا‌کریم خان رشتى وخدایارخـان بودند
  1395/8/8 15:22

  نمایش قدرت دمکراتها در تبریز/عکس

  اجتماع مردم به هنگام تماشای مراسم رژه نیروهای نظامی فرقه دموکرات آذربایجان دریکی از خیابان های شهر تبریز
  1395/4/14 11:56

  نقش نظامیان در ساختار‌های قدرت آمریکا

  نظام‌ آمریکا، نظامی‌ میلیتاریستی‌ است‌ که‌ پشت‌ دمکراسی‌ و آزادیخواهی‌ پنهان‌ شده‌است‌. اکثر رؤسای‌ جمهور مهم‌ آمریکا از نظامیان‌ هستند.
  1394/8/30 18:10
33