مطالب مرتبط با واژه 'مطیع'

    اطاعت محض، افتخار مهم درباریان

    بیشتر افرادی که در سیستم سیاسی رژیم پهلوی حضور داشتند در برابر شاه مطیع محض بودند و تنها افتخارشان این بود که منویات ملوکانه را بی‌چون و چرا اجرا می‌کردند و در هیچیک از آنها استقلال رأی و نظری که بتواند نقش تعیین کننده داشته باشد دیده نمی‌شد
    1399/6/24 01:00
1