مطالب مرتبط با واژه 'شاه پهلوی'

  اطاعت محض، افتخار مهم درباریان

  بیشتر افرادی که در سیستم سیاسی رژیم پهلوی حضور داشتند در برابر شاه مطیع محض بودند و تنها افتخارشان این بود که منویات ملوکانه را بی‌چون و چرا اجرا می‌کردند و در هیچیک از آنها استقلال رأی و نظری که بتواند نقش تعیین کننده داشته باشد دیده نمی‌شد
  1399/6/24 01:00

  برشهایی از کتاب/ رابطه مستقیم اسراف و کسب حیثیت!!

  شاه در مقابل مطالب انتقادی مطبوعات خارجی معمولا جواب می داد: مخارج برگزاری جشن های 2500سال آنچنان که تصور می شود زاید و غیر ضروری نبوده است. چون غیر از اجرای بعضی طرح های عمرانی مثل: ساختن مدرسه، برق رسانی به روستاها، جاده سازی و توسعه مخابرات چادرهای نصب شده ...
  1395/10/30 13:59
2