مطالب مرتبط با واژه 'عنکبوت سرخ'

    عنکبوت سرخ ابزار نفوذ کمونیسم در ایران

    از‌گروه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی باید به فرقه‌ی «عنکبوت سرخ» اشاره کرد. این شبکه‌ی کمونیستی وابسته، وظیفه‌ی پیش برد اهداف شوروی را بر عهده داشت و بعضاً از آن برای کنترل سایر احزاب وابسته به شوروی استفاده می‌شد.
    1399/6/24 22:57
1