مطالب مرتبط با واژه 'زندان قصر'

  نماز خواندن هم ممنوع می‌شود!

  تا سال 56، کنترل ساواک بر زندانیان بسیار شدید و دقیق بود. این فشار بر افراد و گروه‌های مذهبی خیلی بیشتر بود و بسیاری از آنان، حتی از انجام برخی از فرایض دینی خود در زندان نیز محروم شده بودند.
  1399/7/12 11:58

  زندانیان زندان قصر در دوره رضاشاه پهلوی در محوطه زندان

  در زمان ریاست سوئدی‌ها بر شهربانی (نظمیه) تهران، زندان نظمیه در محل اداره شهربانی (بخشی از وزارت امور خارجه فعلی) در میدان توپخانه واقع بود. این زندان مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود. با ایجاد حکومت رضا شاه، محل قبلی تکافوی خیل عظیم زندانیان را نمی‌کرد...
  1398/4/14 14:03

  گروه های سیاسی که در زندان پهلوی بودند

  در زندان حکومت پهلوی زندانیان سیاسی را می شد به چند دسته تقسیم کرد. جواد منصوری معتقد است این چهار دسته گویای مخالفین سیاسی پهلوی دوم است...
  1397/6/16 02:50

  بررسی نظمیه رضاخانی

  روز 11 آذر 1308 ساختمان جدید زندان تهران در عمارت قصر قاجار با 192 سلول توسط شاه گشایش یافت و به «زندان قصر» مشهور شد
  1394/9/12 18:01

  وزیر دربار رضاشاه از قربانیان زندان قصر

  «از آنجا - زندان قصر - بیرون آمدیم... وقتی به دیوان جزا رسیدیم دیدم دکتر قزل‌ایاغ به‌قدری ناراحت است که روی صندلی افتاد. قندداغ خواست، خورد بعد از مدتی... گفت یک چیزی می‌گویم اما قسم بخور که به کسی چیزی نگویی... تیمورتاش نمرد بلکه او را مسموم کرده‌اند.... مسلم است او را کشته‌اند
  1394/2/2 16:15

  ایران از چه زمانی زندان دار شد؟

  در سال 1292 شمسی دولت‌ایران به منظور سر و سامان دادن به وضع شهربانی کشور (نظمیه) عده‌ای مستشار سوئدی استخدام کرد. مستشاران سوئدی ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال 1298 شمسی به تصویب هیات دولت رسید و‌این اولین آیین نامه و مقررات زندان‌ها شد.
  1394/2/2 16:12

  رد پای ادبیات در زندان قصر

  ادبیات زندان یا حبسیه‌نوشت‌ها یکی از کهن‌ترین گونه‌های ادبی است که سابقه آن به قرون ششم و هفتم هجری می‌رسد و بیشتر به اشعار و نوشته‌هایی گفته می‌شود که در داخل زندان و با توجه به فضاهای داخلی آن گفته می‌شد. مشهور‌ترین حبسیه‌سرای تاریخ ادبیات ایران بی‌تردید «مسعود سعد سلمان»، سرایندهٔ بزرگ شعر دری و در نیمه قرن پنجم و آغاز قرن ششم سرآمد حبسیه‌سرایان و نخستین شاعر پارسی‌گوی در سرزمین هندوستان است.
  1394/2/1 21:36

  زندان قصر به روایت محبوسین

  زندان قصر در طول زمان با توجه به افزایش زندانیان توسعه یافت. این زندان اولین زندان با این سبک و سیاق بود. یک بند اصلی مشترک، سه بند بزرگ و پنج بند کوچک مجموعه داخلی زندان را تشکیل می دادند. انور خامه ای از افراد گروه ۵۳ نفره که مدت چهار سال از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۰ را در زندان قصر زندانی بوده است، زندان را شامل چهار کریدور یا دالان دانسته که هر کدام شامل چند بند و سلول بوده است....
  1394/2/1 21:33

  خاطره/ زندان قصر به روایت سازمان افسران حزب توده

  عمویی اواخر سال ۳۷ همراه با سایر محبوسین زندان شمارۀ دو به زندان شماره سه منتقل شد؛ ساختمانی قدیمی با دیوارهایی بلند که بیشتر به چاه عمیقی می‌مانست که حفره‌هایی بر دیواره‌اش به چشم می‌خورد (پنجره اتاق‌ها). زندان شماره سه با دو در مشخص می‌شد: یک در برای اتاق ملاقات و در دیگر برای ورود و خروج به زندان.
  1394/2/1 19:58

  تاریخ شفاهی/ مغز رئیس زندان قصر را گربه خورد

  صبح‌ها که باید برای نماز صبح بلند می‌شدیم آقای طالقانی می‌آمد و ما را بیدار می‌کرد. چون خیلی شوخ بود می‌آمد بالای سر من و این شعر را می‌خواند: «نه دست در بدن و نی به تن رمق داری/ بخواب جان برادر بخواب حق داری» ...
  1394/2/1 19:54
14