مطالب مرتبط با واژه 'گویش یزدی'

    گویشی با مترادف‌‌‌‌‌های بی شمار

    زبان فارسی به خصوص در لهجه‌ها و گویش‌های خود از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که یکی از آنها متعدد بودن مفاهیم و مترادف‌های آن می‌باشد. این ویژگی تقریباً در تمام دوره‌ها و از جمله دوره قاجار نیز یکسان بوده و بر عمق و غنای زبان فارسی افزوده است...
    1399/7/16 16:32
1