مطالب مرتبط با واژه 'مامورین'

    گسترش امواج انقلابی در یزد

    این اعلامیه‌ها که امضاء «مردم مسلمان یزد» را داشته‌اند به وسیله‌ی مأمورین انتظامی رژیم پهلوی به سرعت جمع‌‌آوری شده‌اند. موضوع این اعلامیه‌ها اقدامات سبعانه‌ی رژیم و فعالیت آنها در اوایل سال 1357 بوده است.
    1399/8/16 17:14
1