مطالب مرتبط با واژه 'نمایندگان رسمی'

    لیست تقدم نمایندگان سیاسی مقیم دربار شاهنشاهی

    کشورهای لبنان و افغانستان  و  آلمان به ترتیب از بالاترین تقدم دیپلماتیک برخوردار بودند. تقدم به معنای جلوتر بودن یک فرد نسبت به فرد دیگری است، تقدم رسمی یعنی جلوتر بودن یک مقام رسمی نسبت به یک مقام رسمی دیگر است و تقدم دیپلماتیک نوعی از تقدم است که بین اعضا و هیأت‌های دیپلماتیک معمول می باشد.
    1399/8/24 14:18
1