مطالب مرتبط با واژه 'نامزدی'

  وصلت در دوران قاجار

  وصلت در میان اکراد اعم از شهر نشین و صحرا نورد بدون نامزد شدن امکان ندارد و برای اجرای مراسم آن اسباب و تدارکات عروسی فراهم می‌شود بعلاوه اثرات آنراهم مانند ازدواج قطعی و غیر قابل فسخ می‌دانند...
  1399/8/26 16:13

  هنر دست دختران ایرانی

  فرش؛ مهمترین جزء جهیزیه دختران

  دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود به خانه شوهر می‌گیرند...
  1398/11/26 13:39

  اعلامیه دربار راجع به نامزدی فرح و شاه/سند

  اعلامیه دربار راجع به نامزدی فرح دیبا و محمدرضا پهلوی
  1394/9/15 18:33

  نامزدی شمس و اشرف پهلوی

  تاج‌الملوک آیرملو و رضاخان یاور در سال 1296هـ ش در تهران صاحب دختری شدند که او را خدیجه نامیدند. تولد این فرزند موجی از شادی در خانواده پدید آورد و به دنبال آن رضاخان که تا حدودی خرافاتی بود قدم او را خیر انگاشت. به ویژه که تمامی موفقیتهای نظامی و سیاسی خود را پس از تولد او به دست آورد. به همین دلیل پس از رسیدن به سلطنت، دخترش را به شمس‌الملوک ملقب نمود.
  1394/2/17 17:14

  محمدرضاپهلوی پس ازنامزدی با فوزیه/عکس

  محمدرضا (ولیعهد) و فوزیه (شاهزاده مصری) پس از نامزدی در مصر
  1393/3/19 23:12
5