مطالب مرتبط با واژه 'پهلوی'

  حسینیه ارشاد و حکومت پهلوی

  حسینیه خیلی زود به یکی از محافل اصلی و مهم مخالفین پهلوی تبدیل شد. از جمله شخصیت‌های مهمی که در این مکان به فعالیت و سخنرانی پرداختند می‌توان به کسانی چون شهید مطهری و دکتر شریعتی اشاره نمود..
  1399/9/10 14:33

  وقتی بخش خصوصی متهم می‌شود

  دولت که با کمبود مسکن و مواد غذایی رو به رو شده بود که علت آن هم عمدتا تورم و ندانم کاری‌های اقتصادی خودش بود، کوشید تقصیر را به گردن بخش خصوصی بیندازد.
  1399/9/4 15:41

  عدم کمک آمریکایی ها به امینی

  امروز شاه برای یک دیدار دوستانه چنان که رادیو در اخبار گفت عازم پاکستان می شوند. مشکلات مشترکی بین ایران و پاکستان ایجاد شده است.
  1399/9/1 13:42

  پاسخی دیگر هنگام به تاریخ

  در کتاب پاسخ به تاریخ شاه به اشتباه خود در ایجاد حزب رستاخیز نیز اعتراف کرده و ایجاد آن را اشتباهی بزرگ عنوان می‌کند. شاید بتوان این اعتراف را تنها اعتراف شاه به اشتباهاتش دانست، در حالیکه در سایر موارد تلاش می‌کند به نوعی خود را اشتباهات و اتهامات تبرئه نماید.
  1399/8/30 18:35

  علت اصلی پیشرفت ایران از زبان اسدالله علم

  به گواه تاریخ و خاطرت اکثریت دولتمردان عصر پهلوی، چاپلوسی و تملق یکی از مولفه های بارز تمامی نخبگان سیاسی این دوره می باشد. درواقع نخبگان سیاسی بدون تملق و اظهار عجز و لابه در پیشگاه پهلوی دوم نمی توانستند مدارج عالی پشرفت و ترقی را سپری نمایند. ..
  1399/8/28 16:22

  معاملاتی که ناباب و ناپاک از آب درآمد

  والاحضرت اشرف در یک معامله زمین شرکت کرده‌اند که ناباب و ناپاک از آب درآمده باعث کدورت خاطر شاه شده است.
  1399/8/18 10:12

  گسترش امواج انقلابی در یزد

  این اعلامیه‌ها که امضاء «مردم مسلمان یزد» را داشته‌اند به وسیله‌ی مأمورین انتظامی رژیم پهلوی به سرعت جمع‌‌آوری شده‌اند. موضوع این اعلامیه‌ها اقدامات سبعانه‌ی رژیم و فعالیت آنها در اوایل سال 1357 بوده است.
  1399/8/16 17:14

  اگر من نبودم ایران هم نبود!

  اگر موفقیت‌های من نبود (و نمی‌خواهم خودستایی کنم، فقط به تو می‌گویم)، نه ‌تنها از خانواده پهلوی و تمام زحمات و مشقات پدر من اسمی نمی‌بود و ایران هم نمی‌بود.
  1399/8/7 19:19

  سازمان برنامه، عرصه کم شدن کارایی

  شاه خواهان یک رشد 10 درصد سالیانه در برنامه چهارم بوده است؛ اما این موضوع به دلیل فقدان کارآیی نهادهای مرتبط، امری مضحک و خنده‌دار بود.
  1399/8/5 18:06

  محمدرضا پهلوی در پارک مرکزی نیویورک

  سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا در جریان بازدید از پارک مرکزی نیویورک به همراه رئیس تشریفات وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه
  1399/7/11 17:14
855