مطالب مرتبط با واژه 'رستاخیز'

  پاسخی دیگر هنگام به تاریخ

  در کتاب پاسخ به تاریخ شاه به اشتباه خود در ایجاد حزب رستاخیز نیز اعتراف کرده و ایجاد آن را اشتباهی بزرگ عنوان می‌کند. شاید بتوان این اعتراف را تنها اعتراف شاه به اشتباهاتش دانست، در حالیکه در سایر موارد تلاش می‌کند به نوعی خود را اشتباهات و اتهامات تبرئه نماید.
  1399/8/30 18:35

  معنای عجیب حزب و حزب گرایی در عصر پهلوی

  : شیوه عضوگیری رستاخیز به این شکل بود که دفتر ثبت نام را در ادارات و سازمان های گوناگون می گرداندند تا همه اسم خود را در آن بنویسیند....
  1396/4/27 23:26

  رستاخیز؛ حزبی به سبک پهلوی

  شاهنشاه آریامهر در مقام رهبر بزرگ انقلاب در 11 اسفندماه گذشته تصمیم بسیار مهمی اتخاذ و اعلام فرمودند دائر بر اینکه همه افراد ملت دست به دست هم داده از تشتت و مبارزات حزبی دوری جویند و به نام رستاخیز ملی با یگانگی و وحدت نظر راه عظمت و تعالی را پویند....
  1395/7/25 10:51

  بسترها و زمینه های تاسیس حزب رستاخیز

  از دیگر عوامل تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید بود در جریان انجام اصلاحات دیکته شده آمریکا که با نام انقلاب سفید انجام می گرفت رژیم سعی داشت با انجام رفراندومی ظاهری به اصطلاح به جلب آرای مردم پرداخته و وجهة قانونی به اعمال غیر قانونی خود ببخشد...
  1395/2/7 14:03

  تحریم روزنامه رستاخیز/سند

  تحریم روزنامه رستاخیز
  1394/12/19 21:35

  برگی از روزنامه حزب انحصاری شاه

  روزنامه رستاخیز که ارگان رسانه ای حزب انحصاری شاه به نام رستاخیز بود. در اینجا شاه کارگران را به کار بیشتر ترغیب می کند درحالی که در آن دوران فساد در کشور از دربار در حوزه مسائل مالی و اخلاقی گرفته تا به کابینه وزرای دولت گسترده بود.
  1394/12/2 07:57

  وقتی شاه قرآن به نیزه کرد!

  امام بازهم به تنهایی وارد صحنه شد و عضویت در حزب ساختگی رستاخیز را حرام اعلام کرد.
  1394/11/17 20:55

  جمشید آموزگار دبیرکل حزب رستاخیز شد

  6 آبان 1355 جمشید آموزگار به دبیرکلی حزب فرمایشی رستاخیز منصوب شد.
  1394/8/6 18:46

  تشکیل حزب رستاخیز به روایت علم

  صبح شرفیاب شدم، شاهنشاه با آن که به صورت ظاهر relaxed (راحت) بودند و پاهاى مبارک را روى میز گذاشته بودند ولى با انگشتشان روى میز مى کوبیدند و تا مدتى متوجه من نشدند. این علامت درگیرى فکرى شدیدى است که من گاهى در شاهنشاه دیده ام..
  1394/6/5 16:22

  وزرشی که سیاسی کاری بود

  بعد از شکل گیری دستوری و اجباری حزب رستاخیز توسط شاه که ایران را یک حزبی می کرد و نماد دیگری از دیکتاتوری دوران پهلوی بود برنامه های تبیلغات سیاسی زیادی برای جا انداختن حزب میان مردم انجام شد اما همه این برنامه ها بی اثر بود.
  1394/5/2 14:18
13