مطالب مرتبط با واژه 'تعطیلی'

  آمار و اسامی مدارس تهران قدیم

  در اسناد و مدارک تاریخ اجتماعی مربوط به تهران عـصر قـاجار، دو آمار از دار الخلافه‌ تهران‌ در‌ دسترس اسـت کـه شمار مدارس‌ و دیگر‌ نهادهای‌ علمی آموزشی و مؤسسات وابسته به آن‌ها را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید...
  1399/8/30 21:04

  روزنامه ای برای کمک به مظلومین

  این روزنامه با پیشنهاد و کوشش میرزاجهانگیرخان شیرازی معروف به صور اسرافیل و علی اکبر دهخدا اداره و منتشر می ‏شد. جهانگیرخان این روزنامه را با هدف تکمیل معنی مشروطیت و حمایتِ مجلس شورای ملی و کمک به روستائیان، ضعفا، فقرا و مظلومین انتشار می‏ داد.
  1398/6/31 13:59

  درخواست سفیر ایران در انگلیس برای تعطیلی «کاباره شهرزاد»

  در این سند نامه محسن رئیس سفیر ایران در لندن به دکتر امینی نخست وزیر مبنی بر معرفی دانشجویان متحصن در سفارت و ارسال گزارش سوابق تحصیلی آنها ازجمله دانشجویان دولتی و بورسیه ، مشاهده می شود. سفیر ایران همچنین تعطیلی کاباره شهرزاد در لندن بدلیل مغایرت با مصلحت دانشجویان ایرانی را به تهران پیشنهاد می کند.
  1396/8/15 22:16
3