مطالب مرتبط با واژه 'آمار'

  آمار و اسامی مدارس تهران قدیم

  در اسناد و مدارک تاریخ اجتماعی مربوط به تهران عـصر قـاجار، دو آمار از دار الخلافه‌ تهران‌ در‌ دسترس اسـت کـه شمار مدارس‌ و دیگر‌ نهادهای‌ علمی آموزشی و مؤسسات وابسته به آن‌ها را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید...
  1399/8/30 21:04

  نگاهی به شکاف‌ شهر و روستا در ایران عصر پهلوی؛

  علت مهاجرت روستاییان در دو دهه پایانی ‌عصر پهلوی

  براساس سرشماری عمومی کشور در سال 1355، شمار مهاجران از مناطق روستایی سالانه به 380 هزار نفر می‌رسید که 97 درصد از آنان وارد شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته می‌شدند.
  1398/1/17 21:01

  سند تاریخی/ آمار بازداشتیهای شهربانی کل کشور در روزهای واپسین انقلاب

  در جریان پیروزی انقلاب،‌ بسیاری از شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و جریانات سیاسی، مبارزات و فعالیت‌های حساس و در خور توجهی داشته‌اند که به سبب این گونه فعالیت‌های سیاسی، زندانی شده‌اند. این محکومان سیاسی رژیم شاه که درزندان‌های عشرت‌آباد، جمشیدیه، قزل حصار، زندان موقت شهربانی و بویژه در زندان‌های قصر و قزل‌قلعه به سر می‌بردند، نقش مهمی در تداوم مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی داشتند . . .
  1396/8/5 22:05

  آماری از جنگ شهرها

  در طول جنگ، 127 شهر از شهرهای کشور مورد تهاجم هوایی و موشکی قرار گرفته‌اند. از میان شهرهای مورد تهاجم، آبادان با بیش از 1017 بار رتبه اول، اهواز با 316 بار رتبه دوم و دزفول با 241 بار رتبه سوم قرار دارد.
  1394/2/26 21:35
4