کشکول

  قاتلی که خبرنگار خبرگزاری انگلیس در ایران شد!

  یکی از روشهای دول استعماری جهت تضعیف ملت ایران، شناسایی و حذف مهره های لایق و شایسته در دستگاه حکومتی ایران و به ویژه نهاد ارتش بود تا بدین وسیله موجبات نفوذ خود را در ایران به آسانی فراهم نمایند؛ چون این مهره ها بشدت موی دماغ استعمار در جهت غارت و چپاول ثروت ملی ایرانیان بودند . . .
  1396/9/23 23:59

  روایتی از گرایشات کمونیستی فرح پهلوی

  فرح دیبا در خانواده متوسطی به دنیا آمده بود و هنگام تحصیل در پاریس از نظر تامین هزینه تحصیل و اقامت خود در پاریس در مضیقه بود. فرح تحت شرایط محیط زندگی خود و در اوج افکار و عقاید کمونیستی در فرانسه آن روزگار، گرایشهای چپی پیدا نمود و به طوریکه احسان طبری از رهبران حزب توده بعدها در کتاب کژراهه خود نوشت . . .
  1396/9/21 13:34

  ملیجک (عزیز السلطان) چگونه اعتماد السلطنه را آزار می داد؟

  در سال 1307 قمری در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ، در پاریس عزیز السلطان معروف به ملیجک که یادداشتهای روازنه اعتماد السلطنه از قبایح اعمال و زشتی رفتار او پر است از شاه استدعا کرد که با اعتماد السلطنه عکس بیاندازد . . .
  1396/9/19 09:58

  ناصرالدین شاه چگونه دارایی اعتماد السلطنه را تقسیم نمود؟/ از حراج کتابهای نفیس تا مصادره اموال

  محمدحسن خان مقدم مراغه‌ای (۲۶ شهریور ۱۲۲۲ مراغه، ۱۴ فروردین ۱۲۷۵ تهران)، ملقب به صنیع‌الدوله و سپس‌ اعتمادالسلطنه، از رجال دربار دوره قاجار و عهد ناصرالدین شاه و صاحب کتاب‌های بسیار بود. در نوزدهم شوال 1313 هجری قمری اعتماد السطلنه به زیارت حضرت عبدالعظیم رفت و پس از بازگشت به خانه به عادت معمول قوه خاسته و ساعتی پس از صرف قهوه از دنیا رفت.
  1396/9/17 11:02

  انگلستان هیچگاه مامورین خود را رها نمی کند!

  در طول تاریخ استعمار همیشه بودند افرادی که توسط دستگاه های بیگانه  برعلیه مردم و ملت خود خریداری شدند؛ آنان پس از پایان ماموریت خود نیز همیشه توسط دولت انگلستان مورد حمایت بودند. این امر سبب می شد تا این حس القاء شود که هرکس در راستای منافع استعمارگرانی چون انگلیس باشد، هرگز بازنده نیست . . .
  1396/9/14 16:59

  ژاپن کجاست؟

  نا آگاهی از اوضاع جهان یکی از مشکلات مهمی بود که همیشه ایرانیان را در مواجه با استعمار دچار مشکل می کرد. مقامات وزارت خارچه ایران در عصر قاجار از موضوعات و رویدادهای روز هیچ اطلاعی نداشتند و از این رو نمی توانستند در مواقع اضطراری تصمیماتی درخور بگیرند. آنچه در ادامه می آید موردی از بی اطلاعی های مقامات وزارت خارجه است . . .
  1396/9/12 23:09

  یک بار هم در کتیبه ها می نوشتید زنده باد اسلام!

  شیخ فضل الله نوری تمام تلاش خود را کرد تا مذهب از سیاست تفکیک نشود. وی پس از نخستین جشن سالگرد مشروطیت، اعلامیه‌ای منتشر کرد و به شعارها و راه و رسم آزادیخواهان شدیدا اعتراض کرد و گفت . . .
  1396/9/9 14:39

  اندرزهای قاضی صاعد به طغرل بیک سلجوقی‌

  قاضی بعد از ادای مراسم تهنیت و مبارکبادی سلطنت، در مقام نصیحت آمده سخنان خوب بیان فرمود. نصایح دلپذیر به زبان فصیح و بلیغ ادا می‌فرمود. طغرل بیک از تخت فرود آمده در برابر قاضی صاعد به دو زانوی ادب نشست . . .
  1396/9/3 21:51

  کارهای ناتمام ناصرالدین شاه

  ناصرالدین شاه یک کتابچه داشت که همه کارهایش را در آن یادداشت می کرد، کتابچه مزبور قفل و بست داشت و کلیدش همیشه در جیب شاه بود. یک روز که شاه به حمام رفته بود کشیک چی، خانم باشی (از زنان حرمسرا) بود . خانم باشی کلید کتابچه را بدست آورد، کتابچه رو گشوده بود . . .
  1396/8/30 22:04

  روایتی از مراسم محرم در اندرونی دربار قجری/ از شربت انیس الدوله تا علمداری نایب السطنه

  در دوره قاجار مجالس روضه زنان با خواننده زن متداول و معموال بود. در دوران ناصرالدین شاه، مشارکت زنان در مراسم تعزیه و دسته گردانی دیده می شود و نوحه سرایی توسط بانوان این دوره رایج بوده است. در روز سوم محرم هر سال، علم شاه را که پنجه بزرگی از زر ناب بر سرش نصب بود، به اندرونی می بردند . . .
  1396/8/26 22:33

  گلایه عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند!

  اسدالله علم در یادداشت مربوط به بیستم اردیبهشت ماه سال 1352 درباره انتقاد عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند می نویسد . . .
  1396/8/23 23:26
818