کشکول

  گلایه عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند!

  اسدالله علم در یادداشت مربوط به بیستم اردیبهشت ماه سال 1352 درباره انتقاد عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند می نویسد . . .
  1396/8/23 23:26

  ادعای «خاص» عین السلطنه درباره ضارب ناصرالدین شاه

  عین السلطنه در کتاب خاطرات خود (روزنامه خاطرات) در بخش پایانی جلد اول کتاب با اشاره به شخصیت قاتل شرح ماجرای قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم می پردازد . . .
  1396/8/16 21:24

  مزد خوش خدمتی هویدا

  هویدا 13 سال برای شاه خوش خدمتی کرد. اگرچه در عین حال تلاش می کرد خود را روشنفکر نشان دهد، اما به واقع حاضر شده بود برای قدرت هر کاری بکند. شاه نیز مزد این خوش خدمتی او را داد. به محضی که انقلاب مردم آغاز شد او را به اتهام فساد دستگیر کرد. او تازه فهمیده بود هویدا نزد مردم جایگاهی ندارد . . .
  1396/8/15 21:55

  تقلای اشرف پهلوی برای دریافت نشان افتخار کشور فرانسه!

  اسدالله علم در یادداشتهای روزانه خود در سی ام فروردین 1352 درباره تقاضای اشرف پهلوی از او برای دریافت نشان فرانسوی «لژیون دونور» می نویسد . . .
  1396/8/14 21:09

  از نظر قوام حشرات موذیه چه کسانی بودند؟

  قوام رجل دارای اعتباری بود. اما هرگز به نقش مردم اعتقادی نداشت. او نه به مردم اعتقاد داشت و نه به حرکت به نمایندگی از مردم. بلکه به طور کلی رویه ای مستبدانه را در پیش می گرفت. از این رو به اعتراضات در مقابل تقلب در انتخابات و یا نهضت ملی شدن نفت که کاری مردمی بود نیز اعتقادی نداشت و از این رو خواهان مقابله با مصدق و اطرافیانش بود . . .
  1396/8/8 09:54

  رضا خان چگونه استثمار روستائیان را تشدید کرد

  در بحث های مختلفی که درباره دوره حکمران رضا خان مطرح می شود برخی مطرح می کنند که رضا خان اگرچه به جهت سیاسی فوق العاده استبداد داشت و اساساً بنای حکومت کودتایی اش هیچ تناسبی با آزادی و دموکراسی نداشت اما به جهت اقتصادی اوضاع مردم ایران در آن مقطع زمانی بهبود یافت. موضوعی که واقعیت ندارد. نویسنده کتاب «گذشته چراغ راه آینده» در این رابطه می نویسد . . .
  1396/8/4 14:17

  روایت جالب نوه دختری ناصرالدین شاه از همه زنان عقدی پدر بزرگش

  زنان ناصرالدین شاه یکی از موضوعاتی بوده که همواره توسط عوام و خواص علاقمند به تاریخ معاصر ایران مورد توجه قرار گرفته است. درباره برخی از زنان ناصرالدین شاه ازجمله سوگولی تاکنون مطالب متنوعی در منابع گوناگون درج شده است. با اینحال درباره دیگر زنان این شاه قاجار شناخت چندانی وجود ندارد. نوه دختری ناصرالدین شاه در یادداشتهای خصوصی خود درباره ناصرالدین شاه در این رابطه می نویسد . . .
  1396/7/29 22:13

  ماجرای توهین مظفر بقایی به مرجع عالیقدر شیعه آیت الله بروجردی

  مظفر بقایی را باید یکی از مهمترین شخصیتهای تاریخ معاصر ایران و در عین حال مرموزترین آنها دانست. درباره رفتارهای دوپهلو و موذیانه این شخصیت تاریخی تاکنون مطالب متنوعی مطرح شده است. آبادیان در کتاب زندگینامه سیاسی مظفر بقایی درباره اهانت بقایی به آیت الله بروجردی مرجع عالیقدر جهان تشیع می نویسد . . .
  1396/7/27 11:35

  «دو به هم زنی» ناصرالدین شاه بین روحانی و مطرب اندرونی

  دوستعلی خان معیرالممالک نوه دختری ناصرالدین شاه در توصیف بعضی آداب و تفریحات اهل اندرون ناصرالدین شاه در این رابطه در بیانی جذاب می نویسد . . .
  1396/7/24 21:29

  حیله زنان پا به سن گذاشته شاه با همراهی خواجه های کشیک

  برخی از زنان قدیمی تر و پا به سن گذاشته ناصرالدین شاه که جذابیت قبل را برای شاه نداشتند با همراهی و هماهنگی خواجه های کشیک با ترفندی مکارانه خود را به خدمت ملوکانه می رساندند. امری که پس از مدتی برای شاه مکشوف شد و ناصرالدین شاه تدبیری برای آن کرد. دوستعلی خان معیرالممالک در این رابطه می نویسد . . .
  1396/7/23 23:43

  روایت بسیار جالب «حکیم طولوزان» از «معده آهنی» ناصرالدین شاه

  روزنامه خاطرات عین السلطنه یکی از منابع مربوط به سالهای حکومت ناصرالدین شاه قاجار است. نویسنده خاطرات در بخشی از جلد اول کتاب روزنامه خاطرات درباره قدرت هضم عجیب معده ناصرالدین شاه با بیانی جالب می نویسد . . .
  1396/7/21 21:58
818