کشکول

  روایت بسیار جالب «حکیم طولوزان» از «معده آهنی» ناصرالدین شاه

  روزنامه خاطرات عین السلطنه یکی از منابع مربوط به سالهای حکومت ناصرالدین شاه قاجار است. نویسنده خاطرات در بخشی از جلد اول کتاب روزنامه خاطرات درباره قدرت هضم عجیب معده ناصرالدین شاه با بیانی جالب می نویسد . . .
  1396/7/21 21:58

  وقتی آمریکایی ها به خود اجازه می دادند با هلی کوپتر در کاخ شاه ایران فرود بیایند!

  درباره وابستگی افراطی پهلوی دوم به غرب و به خصوص دولت ایالات متحده تاکنون مباحث متنوعی مطرح شده است. این وابستگی و سرسپردگی تا بدانجا بوده که برخی از سیاستمداران درجه چندم آمریکایی به خود اجازه می دادند تا درخواست کنند با هلی کوپتر در کاخ نیاوران فرود بیایند . . . .
  1396/7/14 21:26

  چرا روسها پیشه وری را برای شورش علیه حکومت مرکزی برگزیدند

  پیشه وری شخصیتی بود که زمینه زیادی برای سرمایه گذاری روس ها داشت. تا حدی که بلشویک ها به بهای حمایت از او از حزب توده در آذربایجان گذشتند و آنها را به خوبی بازیچه کردند. آنچنان که حزب توده حیران مانده بود. مروری بر سوابق پیشه وری به خوبی نشان می دهد که چرا روس ها او را برای شورش علیه حکومت مرکزی برگزیدند . . .
  1396/7/12 09:44

  روایتی مستند از شکنجه قاتل ناصرالدین شاه توسط حاجب الدوله در باغ شاه

  این را هم افخم الدوله گفت که شکرالله خان برادر فرج الله خان حاکم الموت را با میرزا رضا در کالسکه نشانیده به باغ شاه آوردند و بعد از آمدن شاه حاجب الدوله و دیگران جمع شده . . .
  1396/7/10 22:47

  حاج میرزا آقاسی؛ سیاه یا سفید؟!

  در تاریخ ایران شخصیت هایی هستند که به حق مورد تحسین قرار گرفته اند؛ همچون امیر کبیر. اما هستند شخصیت هایی که به کرات مورد تخریب قرار گرفته اند و به واقع سزاوار این همه نکوهش و سرزنش نبوده اند و نیستند. از جمله این شخصیت ها حاج میرزا آقاسی است . . .
  1396/7/10 00:12

  اوضاع «قمر در عقرب» پس از مشروطه به روایت موسس کمیته مجازات

  برخی از ارتباطات آشکار این کمیته با فرقه ضاله بهائیت سخن به میان آورده اند. در ادامه گوشه ای از اعترافات «منشی زاده» یکی از سران اصلی کمیته را درباره اوضاع وخیم کشور در دوران پس از انقلاب مشروطه می خوانیم . . .
  1396/7/4 21:01

  چرا شاه به اسدلله رشیدیان بدبین بود؟

  پیروزی کودتای انگلیسی آمریکایی علیه مصدق قطعا بدون وجود خائنین داخلی ممکن نبود. خائنینی که منافع شخصی خود را به منافع غرب گره زدند و آن را بر منافع جمعی ترجیح دادند. یکی از همین خائنین که همکاری او با انگلیسی ها به مدتها پیش از کودتا بازمی گشت اسدالله رشیدیان بود. البته او با همه خوش خدمتی هایش به شاه پس از مدتی از چشم او نیز افتاد . . .
  1396/7/3 18:52

  حس ناخوشایند شاه نسبت به قوام السلطنه

  شاهان پهلوی، شخصیت های مستبدی بودند و از این رو افراد مطیع و سرسپرده را در اطراف خود جمع می کردند و در مقابل کسانی را که نظرات خود را سریع و رک بیان می کردند از خود دور می کردند و در نهایت در شرایط اضطرار که از کسی جزء آنان کاری بر نمی آمد، از آن افراد بهره می گرفتند. مکالمه زیر میان شاه و هوشنگ ابوالحسن ابتهاج درباره قوام است. مردی که هر بدی که داشت، استبدادی شاه جوان را بر نمی تابید . . .
  1396/6/31 09:43

  واکنش عجیب ناصرالدین شاه به شکست از «مچول خان» در بازی شطرنج

  رفتار پادشاهان همواره همراه با خودرایی و استبداد بوده است. پادشاهان ایرانی نیز این خصیصه مستثناء نبوده اند. بسیاری از شاهان ایرانی در برخورد با حوادث بسیار معمولی واکنشهای دهشتناک و عجیبی از خود نشان می داده اند. در یکی از نمونه های تاریخی این ماجرا باید به خاطره ای از اعتمادالسلطنه اشاره کرد . . .
  1396/6/28 13:59

  ارزش تُف غلیظ ناصرالدین شاه برای اطرافیان!

  خاطرات اعتمادالسلطنه را باید از جمله آثار گرانبهای باقیمانده از عصر ناصری به شمار آورد. وی که مدتهای مدیدی با شاه دمخور بوده است خاطرات جذاب و در عین حال طنزگونه ای را از احوالات خود و دیگر اطرافیان شاه قاجار نقل می کند. در یکی از این خاطرات اعتمادالسلطنه با بیانی طنز به نحو جالبی به نحوه ابراز محبت ناصرالدین شاه به اطرافیان اشاره می کند و می گوید . . .
  1396/6/26 12:56

  گوشه ای از رفتار دیپلماتیک شاه عباس با سفیران بیگانه

  سفیران، چون به حضور شاه می‌رسیدند، پس از تعظیم و بوسیدن پای یا دست او، نامه‌ای را که از فرمانروای خود داشتند، بدو تسلیم می‌کردند و هدایا را با تشریفات خاصی از نظر او می‌گذرانیدند. مثلا سفیر هند (خان عالم) عده همراهانش از هفتصد می‌گذشت. این سفیر با خود از هندوستان جانوران گوناگون مانند فیلان، و گاوان هندی و ببر و پلنگ و آهو و یوز و کرگدن و طوطیهای رنگارنگ . . .
  1396/6/23 07:36
818