کشکول

  گوشه ای از رفتار دیپلماتیک شاه عباس با سفیران بیگانه

  سفیران، چون به حضور شاه می‌رسیدند، پس از تعظیم و بوسیدن پای یا دست او، نامه‌ای را که از فرمانروای خود داشتند، بدو تسلیم می‌کردند و هدایا را با تشریفات خاصی از نظر او می‌گذرانیدند. مثلا سفیر هند (خان عالم) عده همراهانش از هفتصد می‌گذشت. این سفیر با خود از هندوستان جانوران گوناگون مانند فیلان، و گاوان هندی و ببر و پلنگ و آهو و یوز و کرگدن و طوطیهای رنگارنگ . . .
  1396/6/23 07:36

  تمام مردانی که در خدمت شهوترانی شاه بودند!

  شاه ایران از منظر اخلاقی به واقع فردی فاسد بود. در حالی که رهبران می بایست الگوی جامعه باشند، او بی اخلاقی را به منتهای درجه خود رسانده بود. به عنوان مثال در همه سفرهایش کسانی بودند که مسئول زن بارگی او بر عهده داشتند. همین مسئله دامن فساد را از شاه به رجال سیاسی و نظامی دیگر نیز می کشاند . . .
  1396/6/20 15:35

  «کمیته مجازات» چگونه تشکیل شد؟

  یکی از تشکلهای مخفی ای که در دوران پس از مشروطه در ایران شکل گرفت «کمیته مجازات» است. کمیته ای که با ادعای برخورد با خائنین به ملت ایران تشکیل شده بود. این تشکل که تقریبا ده سال بعد از مشروطه(1295 شمسی) تشکیل شد حدود یکسال فعالیت کرد. . .
  1396/6/18 22:43

  حقوقی که ناصرالدین شاه به زنانش میداد

  ناصرالدین شاه روزی که کشته شد هشتاد و پنج زن داشت. هر یک از زنان بزرگ یک دستگاه عمارت و حیات در اختیار داشتند. زنهای دیگر به تفاوت از یک تا سه اطاق داشتند. ناصرالدین شاه را بر رویهم بیست و هفت فرزند بود . . .
  1396/6/18 01:26

  نقش پزشک مخصوص دربار ناصرالدین شاه در ورود پزشکی مدرن به ایران

  تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، پزشکی و... ایران در عصر قاجاریه، توسعه و پیشرفت آنچنانی نداشته بود و تقریباً با پسرفت زیادی مواجه شد. سلطنت قاجارها که آخرین سابقه حکومت ایلی در ایران بود، در اثنای بازی بزرگ قدرتهای روس و انگلیس مواجه شد. یکی از مکاتب و شاخه های علمی که در این دوره، فراز و نشیب زیادی را تجربه نمود، مکتب پزشکی بود . . .
  1396/6/15 10:20

  توجه بزرگان به جلسه مباحث فقهی پدر رهبر انقلاب

  درباره پدر مقام معظم رهبری کمتر سخن به میان آمده است. این در حالی است که او در زمره بزرگان و متفکران زمانه خود در مشهد بوده است؛ اما خود کمتر تمایل داشت مورد توجه قرار گیرد. برادر بزرگ مقام معظم رهبری درباره خصوصیات پدر خود از منظر علمی می گویند . . .
  1396/6/13 09:09

  چرا شاه طلاب را به سربازی فراخواند؟

  در ابتدای دهه 1340 شاه سفری به قم داشت. سفری که در آن هیچ استقبالی از شاه نشد. او در این به خوبی پایه های متزلزل حکومت خود را دید. اما به جای آنکه به فکر ترمیم آن باشد و قوه عقلانیت خود را برای پیدا کردن راهکار به کار اندازد، خشم خود را بروز داد . . .
  1396/6/12 00:33

  ماجرای عکس گرفتن از زندانی قبل از اعدام در ایران

  از عکاس باشیهای دوران قاجاریه ، عکسهای متفاوتی به یادگار مانده است. قسمت اعظم این عکسها شامل مواردی می باشد که شاهان قاجار برای سرگرمی و به تصویر کشیدن لحظات رویایی سلطنت خود دستور گرفتن آنها را صادر می کرده اند. با تشکیل اداره نظمیه و ورود مستشاران سوئدی به ایران، پروژه عکس گرفتن از متهمان و مجرمین نیز در دستور کار ماموارن نظمیه نیز قرار گرفت . . .
  1396/6/8 11:25

  علت قدرت بی حد و حصر عَلَم در دربار پهلوی

  علم از چهره های مرموز و البته بسیار مهم حکومت پهلوی است. اگرچه آثار و خاطرات او بخشی از زندگی پیدا و پنهان او را نشان می دهد. اما تاثیرگذاری او بر محمدرضا شاه از او چهره ای منحصر به فرد می سازد. حسین فردوست روایتی اینچنینی از اسدالله علم دارد . . .
  1396/6/7 00:41

  فوکه تی افسر ایتالیایی؛ اولین معلم عکاسی در ایران

  «آچار فرانسه» ایتالیایی در ایران

  «فوکه تی» افسر ایتالیایی از نخستین کسانی است که نام او به عنوان یکی از پیشگامان عکاسی در ایران به ثبت رسیده است. وی از جمله شش تن معلمانی بوده است که به دستور ناصرالدین شاه قاجار از وین پایتخت اتریش برای تدریس در مدرسه دارالفنون استخدام شده بود و در ماه نوامبر 1851 م/ 1268 ق به ایران آمدند . . .
  1396/6/5 00:37

  معروف ترین قهوه خانه های تهران در زمان قاجار

  تاریخ شروع به کار صنف قهوه خانه در تهران از دوران صفویه آغاز شد و در زمان حکومت قاجارها و به ویژه در ایام سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به اوج رونق و شکوفایی خود رسید. از معروف ترین قهوه خانه های تهران در زمان قاجاریه ، قهوه خانه . . .
  1396/6/2 00:52
818