کشکول

  اخراج از کشور به خاطر عدم ثبت نام در حزب+تصویر

  شاه می خواست برای از میان بردن گروه های مخالفش دست به تاسیس حزبی به نام رستاخیز بزند و همه کشور را عضو آن کند تا در سایه نظام تک حزبی هم به ادعای دموکراسی خودش پایبند باشد و هم رسما تمامیت حاکمیت را در اختیار بگیرد . پس از اعلام سراسری ثبت نام در حزب رستاخیز ، عده ای از کمونیست ها که تمایل به حضور در این حزب نداشتند و جرات مبارزه را نیز در خود احساس نمی کردند با مراجعه به اداره گذرنامه ، گذرنامه گرفته و از کشور خارج شدند بیشتر آنها به شوروی پناهنده شدند .
  1393/4/4 17:22

  برهنگی برای بخشیده شدن ...

  او در دادگاهی به جرم ارتکابِ یک جرم عمومی محاکمه شد. وکیل او تلاش زیادی برای تبرئه کردن او کرد اما به نتیجه ای نرسید. وکیلش، وقتی که دید فرین دارد محکوم می شود، به عنوان آخرین دست آویز لباس او را جلوی قضات در آورد؛ شاید دیدن زیباییش بتواند دل قضات را به رحم آورد.
  1393/5/25 12:21
891