کشکول

  وقتی بخش خصوصی متهم می‌شود

  دولت که با کمبود مسکن و مواد غذایی رو به رو شده بود که علت آن هم عمدتا تورم و ندانم کاری‌های اقتصادی خودش بود، کوشید تقصیر را به گردن بخش خصوصی بیندازد.
  1399/9/4 15:41

  علت اصلی پیشرفت ایران از زبان اسدالله علم

  به گواه تاریخ و خاطرت اکثریت دولتمردان عصر پهلوی، چاپلوسی و تملق یکی از مولفه های بارز تمامی نخبگان سیاسی این دوره می باشد. درواقع نخبگان سیاسی بدون تملق و اظهار عجز و لابه در پیشگاه پهلوی دوم نمی توانستند مدارج عالی پشرفت و ترقی را سپری نمایند. ..
  1399/8/28 16:22

  کودتا یا رستاخیز ملی؟!

  در رسانه های دولتی چنان وانمود می شد که کودتای آمریکایی- انگلیسی امری قانونی و برای دفاع از کیان کشور بود و بدین ترتیب مصدق و مصدقیان یاغیان این کشور بودند....
  1399/8/23 18:13

  اصلاحاتی با اشتباهاتی فاحش

  وقتی تأکید بر صنعتی کردن گذاشته شد، کشاورزی از رشد بازماند. اختلاف بین درآمد شهری و روستایی از 2 به 1 در سال 1959 به 3 به 1 در 1972 افزایش پیدا کرد. جمعیت شهرهای ایران به سرعت نسبت به خدمات و مسکن رشد پیدا کرد.
  1399/8/19 19:23

  بختیار قبل از آغاز بازی، شکست خورده است

  سولیوان معتقد بود ارتش ایران به جایی رسیده است که توان انجام هیچ کاری را ندارد. به اعتقاد سولیوان، کار شاه تمام بود و باید هرچه زودتر ایران را ترک می‌کرد...
  1399/8/9 12:02

  سازمان برنامه، عرصه کم شدن کارایی

  شاه خواهان یک رشد 10 درصد سالیانه در برنامه چهارم بوده است؛ اما این موضوع به دلیل فقدان کارآیی نهادهای مرتبط، امری مضحک و خنده‌دار بود.
  1399/8/5 18:06

  نماز خواندن هم ممنوع می‌شود!

  تا سال 56، کنترل ساواک بر زندانیان بسیار شدید و دقیق بود. این فشار بر افراد و گروه‌های مذهبی خیلی بیشتر بود و بسیاری از آنان، حتی از انجام برخی از فرایض دینی خود در زندان نیز محروم شده بودند.
  1399/7/12 11:58

  دلیل ایجاد اتحادیه های کارگری توسط رژیم

  سیاست رژیم ایران در قبال طبقه کارگر در طول سال‌ها تغییراتی کرده و از سرکوب کامل به ترکیبی از سرکوب و تطمیع تبدیل شده است.
  1399/7/7 19:20

  سولیوان مقصر اصلی خروج شاه

  از من خواست، با تمام توان جلو رفتن شاه را بگیرم. ارتش تصمیم گرفته بود جلو خروج شاه را بگیرد و قرار بود در نشست فردای آن روز، مراتب را به شاه اطلاع دهند ...
  1399/7/4 19:20

  علت تنفر فرح از علم

  محمدرضا پهلوی به خاطر اعتمادی که به عَلم داشت او را در جریان بسیاری از خوشگذرانی‌ها و عیاشی‌های خود  قرار می‌داد. علم نیز به نوعی نقش واسطه‌گری را در تأمین هوسرانی‌های شاه ایفا می‌کرد و...
  1399/7/1 17:32
966