مقالات

  برشهایی از کتاب انقلاب اسلامی و نبرد نمادها

  نمادسازی شیعی در انقلاب

  نویسنده «انقلاب اسلامی و نبرد نماد‌ها» در نتیجه‌گیری، جهان نمادین ایران را ترکیبی از سه الگوی باستان، تشیع و تجدد می‌داند که «بدون هر کدام از این عناصر نمی‌توان الگوی موفقی برای آیندۀ ایران در نظر گرفت.» به عقیده او «نمادهای رقیب هر لحظه در حال تولید و بازتولیدند. اگر دولت‌ها نسبت به هیات‌های تولیدکنندۀ نماد بی‌اعتنایی کنند، نمادهای جدیدی در حاشیه شکل می‌گیرند و در زمانی غیرقابل تصور، اذهان را به تسخیر در می‌آورند و مشروعیت بر پایۀ قدرت نمادین ایجاد می‌کنند.
  1393/2/20 23:42

  بازخوانی پادشاهان سلسله ساسانی

  احداث دانشگاه جندی شاپور و دعوت از دانشمندان هندی، بابلی، یونانی و سریانی به ایران، برای نخستین بار باعث تمرکز علوم مترقی جهان در ایران شد، که بعد از اسلام به دارالحکمه بغداد منتقل شد.خسروپرویز پس از یک پادشاهی طولانی و پر حادثه سرانجام بهمراه تمام اعضای خانواده‌اش بدست شیرویه کشته شد ، بجای وی دخترانش آزرمیدخت و سپس پوراندخت به نوبت بر تخت شاهی نشستند.
  1393/1/30 19:58

  بازخوانی نوروز در عهد قجر

  تاریخ نگاران برپایی مراسم نوروز در زمان فتحعلی شاه را اینچنین نقل کرده اند : از چند گام به در ورودی تالار مانده سفره سپید بزرگی گسترده ، بساط هفت سین را روی آن می چیدند و دامنه آن تا شاه نشین وسیعی که تخت مرصع فتحعلی شاه در آن قرار داشت کشیده میشد
  1393/1/30 19:19

  بازخوانی تاریخ

  بازخوانی نوروز از عهد باستان

  تاریخ ِ آغاز ِ مراسم باشکوه عید نوروز به جمشید شاه بازمی گردد. او که در زمان سلطنت در آبادانی ِ ایران و آسایش خاطر ِ مردم از هجوم بیگانگان ، نقش بسیاری داشت. روزی سفر یا در واقع معراجی با تخت زرینش به آسمان ( بسوی خورشید ) داشت ، پس از بازگشت دین را تجدید و آن روز را (( نوروز)) نامید
  1393/1/30 18:32

  بازخوانی

  مردی به هیبت یک دانشگاه

  با شریف واقفی در خیابان ادیب ، نزدیک بیمارستان سوم شعبان قرار گذاشتند . نقشه آنها این بود که در سر قرار به مجید یورشببرند و او را بکشند و بعد اعلام کنند که در درگیری کشته شده است ، همین طور باصمدیه(دوست شریف واقفی که قرار بود با هم انشعاب کنند) هم در خیابان نظام آباد(خیابان آیت الله مدنی) قرار گذاشتند
  1393/1/30 17:17

  مقاله / فعالیت‌های امامی پس از کودتای 28 مرداد

  در این دوره فعالیتهای سیاسی امامی رو به فزونی می‌گیرد. چنانچه در مراد 1336 در زمان نخست‌وزیری منوچهر اقبال که مسأله‌ی تشکیل حزب اکثریت به‌وسیله‌ی طرفداران دولت اقبال مطرح شد امامی به‌عنوان نماینده‌ی شاه با امثال سردار فاخر حکمت به گفتگو نشست. حتی آن‌گونه که بعضی اسناد نشان می‌دهند خود وی قصد تشکیل حزب را داشته که پس از مشورت با انگلیسی‌ها و مخالفت آنها از این امر صرف‌نظر می‌کند.
  1393/2/27 15:50

  مقاله / روحانیت و عصر پهلوی

  شاه در مصاحبه‌ی اوریانا فالاچی منشأ قدرت خود را خدایی می‌داند و اعلام می‌کند که خیلی مذهبی است و دستورهای مذهبی دریافت می‌کند. وی خود را نظرکرده‌ی اهل بیت (ع) اعلام می‌کرد و آنان را در خطرات و بیماری‌ها پشتیبان خود می‌دانست. هر ساله برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد می‌رفت.
  1393/2/27 15:59

  مقاله / امامی، تشکیلات فراماسونری و انقلاب ایران

  آقای محترم و برادر عزیز با کمال احترام از آن برادر گرامی دعوت می‌شود تا در جلسه‌ی تأسیس و تقدیس لژ نور و تنصیب برادر دکتر سیدحسن امامی به سمت ح.ا.ا. که در تاریخ شنبه 13 خراد 1346 ساعت 2/1 6 بعدازظهر در محل انجمن رازی تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانید و نیز خواهشمند است در شام برادرانه که همان شب از طرف استاد ارجمند داده می‌شود شرکت فرمائید.
  1393/2/27 15:46

  سه تبیین متفاوت از دوره حکومت پهلوی اول

  استبداد شبه¬مدرن در چنین شرایطی حاکی از این است که تحولات صوری در عرصه¬های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در دوره رضاخان، به لحاظ درونی نه با مدرنیسم که روح آن را ارج و قرب یافتن تک¬تک انسانها در مقابل اراده¬های فردی و گروهی قدرتمندان تشکیل می¬دهد، بلکه با استبداد فردی یک سلطان شبه¬مدرن هدایت می-گردد و در نتیجه تفاوتی واقعی بین وضعیت جدید و آنچه در دوره¬های مختلف تاریخ ایران در جریان بوده، به وجود نمی-آید
  1393/2/21 10:07

  نگاهی به چگونگی ورود سید حسن امامی به عرصه‌ی سیاست

  مقاله / مواجهه امامی با سیاست

  در 12 بهمن 1324 میرسیدمحمد امام جمعه‌ی تهران و عموی سیدحسن امامی فوت می‌کند و طبق میراثی چند صدساله این سمت به وی می‌رسد. سیدحسن که گویا درگذشته یکبار لباس روحانیت را پوشیده ولی احتمالاً به خاطر ورود به دستگاه دادگستری آن را درآوره بود در این زمان بار دیگر آن را بر تن می‌کند.
  1393/2/27 15:43

  نگاهی به چگونگی ورود سید حسن امامی به عرصه‌ی سیاست

  مقاله / مواجهه امامی با سیاست

  در 12 بهمن 1324 میرسیدمحمد امام جمعه‌ی تهران و عموی سیدحسن امامی فوت می‌کند و طبق میراثی چند صدساله این سمت به وی می‌رسد. سیدحسن که گویا درگذشته یکبار لباس روحانیت را پوشیده ولی احتمالاً به خاطر ورود به دستگاه دادگستری آن را درآوره بود در این زمان بار دیگر آن را بر تن می‌کند.
  1393/2/27 15:36
1361