مقالات

  اعتراف شرق و غرب به قدرت انقلاب اسلامی و رهبرش

  امام خمینی و انقلاب اسلامی در ذهن و زبان جهان معاصر(2)

  انقلاب ایران توده ها را آماده جهاد و شهادت، جانبازی و سازندگی کرد; بدان گونه که تاریخ معاصر اسلام هرگز شاهد آن نبوده است. با انفجار قدرتهای انباشته شده مردان، جوانان و توده های عادی و گمنام همان گروه هایی که غریبان کمترین بها را به آنها می دهند; همان گروه هایی که هرگز در "مدرنیزه کردن غرب" شرکت نداشته اند - انقلاب ایران به ثمر رسید; با تکیه و تقوا و اخلاق ایشان بود که امام خمینی و یاران و همراهان وی توانسته اند تمامی دشمنان انقلاب را از صحنه خارج سازند.
  1393/3/14 15:42

  ادوار گوناگون تحزب در تاریخ معاصر ایران

  قبل از مشروطه، تاریخ ایران، شاهد تولد جریان های فعال سیاسی و نه احزاب سیاسی بود . اولین تشکلهای سیاسی این دوره، به تاثیر از لیبرالیسم غرب، فراماسونری (مانند فراموش خانه)، سوسیالیسم شرق و سوسیال دموکرات (مانند انجمن مخفی) پدید آمدند که جاده صاف کن اهداف استعمارگران غرب و شرق بودند . پس از مشروطه نیز، که دوره اول تحزب در ایران به شمار می رود، جریانهای سیاسی فعال قبل از آن، ریشه و اساس گروه های سیاسی بعدی چون اجتماعیون عامیون و اجتماعیون اعتدالیون شدند . در دوره رضاخان هم، هیچ حزب سیاسی، حتی احزابی که در تحکیم رژیم پهلوی اول کوشیدند، باقی نماندند، از آن رو که رضاخان به هر گونه فعالیت حزبی بدگمان بود .
  1393/3/14 15:26

  بررسی فساد مالی در ادوار تاریخی ایران

  ایران در تاریخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی بسیاری بوده است؛ حکومت های فاسد و مستبد، با سوءاستفاده های مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری با دادن رشوه، به مقام های دولتی و حکومتی دست یافتند و بدین ترتیب، مسیر فساد و بهره برداری های انتفاعی را در جهت منافع شخصی پیمودند.
  1393/3/14 15:18

  معرفی کتب و مقالات اصلی فرای

  مروری بر آثار فرای

  در این جا نیز ما به فراخور مجالی که داریم به معرفی و مرور برخی از شناخته شده ترین آثار او می پردازیم. از میان کتاب‌های بسیاری که فرای درباره ایران نوشته‌است می‌توان به کتاب‌های زیر به عنوان نامدارترین آثار او فارغ از بحث ارزش گذاری معنوی اشاره کرد: ترجمه «تاریخ بخارا»، «میراث باستانی ایران»، «عصر زرین فرهنگ ایران»، «تاریخ باستانی ایران» و ویراستاری جلد چهارم از کتاب «تاریخ ایران» کمبریج اشاره کرد.
  1393/3/31 18:58

  مقایسه دستاورد سفر پطر کبیر و شاهان قاجار به فرنگ

  پطرکبیر که شم سیاسی قوی داشت در همان ابتدای جوانی تصمیم گرفت برای «اخذ تمدن» از کشورهای اروپایی به صورت ناشناس به این کشورها سفر کند.بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ روسیه، تزار از مرزهای قلمروی کشور خارج شده و به سفری دور و دراز دست می زد . پطر برای اینکه در اروپا توجه دیگران را به خود جلب نکند، به صورت ناشناس و با اسم مستعار "افسر پطر میخایلوف" راهی سفر شد
  1393/3/13 16:27

  اعتراف شرق و غرب به قدرت انقلاب اسلامی و رهبرش

  امام خمینی و انقلاب اسلامی در ذهن و زبان جهان معاصر(1)

  یکی از برکات انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی را باید تغییر سیاست ایران در برابر ابرقدرتها دانست. ایران کشوری بود وابسته و جز اقمار بلوک غرب اما در همسایگی با ابرقدرت شرق و همین موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیکی برای غرب و شرق آنرا از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار کرده بود.
  1393/3/14 15:38

  ریچارد فرای؛ جاسوس سی آی ای یا دانشمند ایران شناس؟

  تماس‌های ریچارد فرای با ایران از طریق ایستگاه CIA در لندن از سال ۱۳۳۰ در حال شکل‌گیری بود. پیش از فرای، استادش پرفسور آرتور پوپ به دعوت حسین علاء نخست‌وزیر وقت برای هدایت فرهنگی و هنری حکومت پهلوی اول از سال ۱۳۰۴ در تهران و شیراز اقامت داشت و به دلیل تئوری‌پردازی و تبارسازی برای فرهنگ باستانی- پادشاهی ایران نفوذ فراوانی روی رضاخان یافت. پرفسور پوپ طی ۴۰ سال در پوشش مورخ هنرهای باستانی ایران و باستان‌شناس یک مافیای انگلیسی- آمریکایی قاچاق عتیقه‌های قیمتی ایران را شکل داد که ریچارد فرای جوان نیز به آن پیوست.
  1393/3/31 19:03

  معرفی کتاب « تاریخ علمای بلخ»

  مهم‌ترین مراکز دانش و هنر در آسیا

  کتاب سه جلدی تاریخ علمای بلخ، به عنوان اثری ماندگار، در خصوص تراجم، رجال و شخصیّت های نواحی مختلف افغانستان، از کتابهای محوری در حوزۀ بلخ باستان که هم اکنون، نواحیِ گوناگونِ این کشور را در بر می گیرد، به شمار می رود.
  1393/3/23 15:29

  ایران شناسی از غرب تاشرق

  اگر چه تلاش ایران شناسان غربی عمدتا در این جهت است که از طریق دگرسازی منفی انگار هویت بخشی به خود را از راه انتساب ویژگی های منفی به غیر و حتی با تحریف واقعیت های تاریخی به انجام رسانند اما در بین ایشان هم معدود چهره هایی مانند ریچارد فرای که نگرشی منصفانه تر در این حوزه اتخاذ کرده است، یافت می گردند.
  1393/3/31 13:23

  سویه های پنهان شرق شناسی در اندیشه ریچارد فرای

  فرای اوج تمدن ایرانی اسلامی را عصر زرین یعنی قرون چهار و پنج هجری قمری قرار می دهد که در این زمان ایرانیان مبتنی بر تفکر اسلامی تمدن جدید را پایه ریزی می کنند این به نظر من با نظر بسیاری از مستشرقین و همچنین روشنفکران داخلی تفاوت عمیقی دارد این افراد یک نگاه ستیزه جویانه نسبت به اسلام داشتند ورود اسلام را تقلیل می دادند به اشغال ایران توسط اعراب.
  1393/3/31 12:51

  اولین باری که خلیج عربی رواج یافت

  بلگریو، که بیش از 30 سال، سیاست استعماری انگلستان را در خلیج فارس رهبری کرد و با ایران و ایرانی نیز چندان خوب نبود، نخستین کسی بود، که آشکارا واژه خلیج عربی را به جای نام درست و اصیل خلیج فارس جعل کرد و آن را با زیرکی ویژه‌ای به کار برد.
  1393/2/29 15:37
1427