مقالات

  ظلمی بزرگ و افسانه ای بزرگتر

  ارتش آلمان که میرفت خود را برای سالروز تولد پیشوا آماده کند با قیام یهودیان گتوی ورشو غافلگیر شد.در این روز ارتش آلمان تصمیم به تخلیه گتوی ورشو نموده بود به همین دلیل ساکنان یهودی این گتو رو به سمت اردوگاه های مرگ سوق دادند.
  1393/3/3 20:10

  معرفی کتاب «میراث فرهنگی و معنوی ایران»

  میراث ایرانیان؛ از دوران باستان تا به امروز

  سنت‌های شفاهی و گفتاری، هنرهای نمایشی و موسیقیایی، رسوم اجتماعی، آیین‌ها و جشن‌ها، دانش و فعالیت‌های سنتی مربوط به طبیعت و کیهان و فنون و مهارت‌های مرتبط با صنایع دستی از مصادیق میراث فرهنگی به‌شمار می‌رود.
  1393/3/6 16:53

  انحراف مشروطیت و ظهور استبداد رضاخانی

  رضاخان که کاملاً بر اوضاع مسلط شده بود، احمد شاه را عزل نمود و خود سلسله جدید را بنیاد نهاد. یکى از نتایج جریان هاى بعد از انقلاب مشروطه ـ بخصوص پس از غلبه مشروطه خواهان بر مشروعه خواهان ـ حاکمیت اندیشه کافى نبودن دین براى اداره جامعه و تسلط منطق ایجاد تحول اجتماعى بر اساس الگوهاى غربى و عمدتا اقتباس از غرب بود.
  1393/3/1 16:36

  ناصرالدین شاه و تاسیس دیویزیون قزاق

  این تشکیلات نظامی در دوران‌های بعد توسعه یافت و نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا نمود. از ابتدای تأسیس بریگاد قزاق تا کودتای اسفند 1299ش سیزده فرمانده روسی به ریاست آن منصوب شدند. هر چند به¬طور معمول قرارداد هر کدام از فرماندهان برای مدت سه سال بود، اما برخی از آن‌ها مدت بیشتری را در این سمت باقی ماندند و قرارداد آنها برای چند مرتبه تمدید شد. از فرماندهان مشهور بریگاد قزاق می‌توان کلنل لیاخوف و رضاخان میرپنج را نام برد.
  1393/3/1 16:42

  معرفی کتاب «خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه»

  در تیررس حادثه

  یکی از خصوصیات اخلاقی قوام این بود که نسبت به همه کس بدبین بود و همه چیز را با عینک سوء ظن می‌نگریست و به همین جهت بود که در بدو زمامداری خود یک سازمان مخفی تشکیل داده بود و تا آخرین روز هم کسی از اسرار این سازمان آگاهی نیافت. وظیفه این سازمان مخفی کسب خبر و خرید اطلاعات بود و مخصوصا در همه احزاب و جمعیت‌ها، این سازمان مخفی اشخاصی را خریده بود تا به نفع قوام جاسوسی کنند. قوام در یادداشت‌های خود اسم همه آنها را در لیست اسامی کسانی که از بودجه حزب دموکرات استفاده کرده‌اند، آورده است.
  1393/2/16 23:50

  روحانیت شیعه و گفتمان استعمار ستیزی در ایران

  جنگهای اول و دوم ایران و روس در عهد فتحعلیشاه، اولین میدان آزمون روحانیت شیعه بود که با حضور و ظهور خیره‌کننده علما میادین نبرد حیات زنده و پویای آن را نوید می‌داد، اما حکومت ناتوان و ضعیف قاجار، نه تنها از این ظرفیت عظیم بهره نبرد، بلکه با کارشکنی و تخطئه مبارزات علما، عملاً ضعیف شد و در نهایت شکست علما را آرزو داشت. در جنگ ایران و روس، علما با فتوای خود برای دفاع از حریم اسلام و مسلمین و سرزمین مقدس ایران به پا خاستند و مردم را در شرایط دشوار کمک نمودند، ولی حاکمان قاجار نتوانستند از این نیروهای الهی درست استفاده کنند.
  1393/2/15 15:18

  مدارس نظام قاجارها

  سومین مدرسه نظامی در سال 1300 ق توسط ظل‌السلطان در اصفهان ایجاد شد که زیر نظر مربیان ایرانی و غیر ایرانی به دانش‌آموزان تعلیم داده می‌شد. این گروه از دانش‌آموزان که در این مدرسه تعلیم دیده بودند برای نخستین بار به دستور ظل‌السلطان در قشون 2100 نفری محصلین دارالفنون تهران شرکت کردند.
  1393/2/29 15:54

  معرفی کتاب مرد رویاها

  چریک انقلاب

  این کتاب به شرح بخشی از زندگی پر فراز و نشیب شهید دکتر مصطفی چمران پرداخته، تا برای خواننده به ویژه نسل جوان که با شخصیتی چون شهید دکتر مصطفی چمران آشنا نیست و فقط وی را شهیدی می‌پندارد در خیل شهدای دفاع مقدس، آشنایی ایجاد کند.
  1393/2/18 13:03

  برشهایی از کتاب « انقلاب مشروطه ایران»

  مناظره و دیالوگ‌نویسی به مثابه تریبون خودانتقادی

  . مهم‌ترین ویژگی چنین گفت‌وگوهایی، در کنار اندیشۀ ضداستبدادی، اغلب مباحث جدی روحانیون بود که با هدف به چالش گرفتن دستگاه روحانیت در منطقه صورت می‌گرفت. در میان چنین دیالوگ‌هایی می‌توان به اثر میرزا ملکم‌خان اشاره کرد که در پی جلب مخاطبان جدید بسیار بانفوذ و پردامنه در ترکستان بود. میرزا ملکم‌خان در مکالمۀ خیالی رفیق و وزیر، روش دیالوگی را برای ساده‌سازی درک مشهور‌ترین رساله‌اش، دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی، در پیش گرفت.
  1393/3/1 17:09

  روانشناسی شخصیتی محمدرضا پهلوی

  سواد و فرهنگ دیگران باعث خلق تنگی او می‌شد، به درجه‌ای که به کسانی که به ملاقاتش می‌رفتند توصیه می‌شد، ‌اگر به زبان فرانسه با او حرف می‌زنند، عمداً چند غلط دستوری در حرف بگنجانند که حسادت او تحریک نشود. با گذشت زمان، تحمل هیچگونه برتری دیگران را نداشت.
  1393/2/21 09:52

  معرفی کتاب «اندیشه عرب در عصر لیبرالیسم»

  خاورمیانه و پیدایش اندیشه‌های نوین سیاسی اجتماعی

  در فصل یازدهم نویسنده با برشمردن ویژگی‌های «ملی‌گرایی عربی» به عنوان یک امت واحد و مستقل با پشتوانه سیاسی در قرن بیستم اشاره می‌کند ضمن این که برخاستن اسلام از سرزمین عرب و قرار گرفتن عرب‌ها به عنوان «عنصر بنیادین اسلام» نقش عمده‌ای در پیدایش ملی‌گرایی عربی ایفا می‌کند.
  1393/3/6 15:00
1422