مقالات

  مقاله/ نقش لومپن‌ها در کودتای 28 مرداد 1332

  عوامل روزولت به ویژه برادران بوسکو و رشیدیان در این روز به زروخانه ها و باشگاه های ورزشی رفتند و ترکیبی حیرت انگیز از غولهای زورخانه، وزنه برداران ، میل بازان و ژیمناستیک بازان، گردن کلفتها و قلچماق ها را هر چند نا هماهنگ هم بودند تشکیل داده و راهی بازار و خیابان های پایتخت کردند. در حالی که نظامیان به دقت از پایتخت ناآرام حفاظت می نمودند این گروه ها با اعمالشان...
  1393/3/11 19:52

  ریشه یابی استبداد در عصر پهلوی

  مطالعات تاریخی در خصوص ویژگیهای ساختاری، قدرت سیاسی در ایران، گویای این است که «استبداد» با شروع سلطه شاهان همزمان و از بدو شکل‌گیری ویژگیهای این نظام‌های سیاسی بوده است. جوانه‌های خودکامگی و استبداد از آن موقع شکفته و رفته رفته به غده‌ای بدخیم تبدیل شده و در طول قرنها ملت ایران رابی‌چون و چرا اسیر خودش ساخته و به عنوان صفت اصلی‌ نظام سیاسی ایران درآمده و آن را فاسد کرده است. برای فهم درست چرائی و چگونگی ویژگی مستمر نظامهای سیاسی در ایران می‌بایستی به متن فرهنگ سیاسی در جامعه رجوع کرد.
  1393/2/15 16:08

  رضاخان و اقلیتهای مذهبی در ایران

  توجه خاص رضاشاه به زرتشتیان تا حدی بود که می‌گفت: شما همیشه در پناه من هستید اگر کوچکترین ناراحتی برای شما رسید تلگراف به خود من بزنید فوری از شما رفع زحمت می‌شود.18 و به فرماندهان نظامی سفارش می‌کرد تعداد بیشتری از زرتشتیان را استخدام کنند....
  1393/2/15 15:37

  بازخوانی تاریخ

  پیامبر نقاش ، بازخوانی آیین مانی

  مانی یکی از بزرگترین و تاثیرگذراترین شخصیت های جهان در حدفاصل بین ظهور مسیحیت و اسلام است که دینی بنیان گذاشت که از چین تا بریتانیا کشیده شد.او در قرن سوم میلادی، سالهای پایانی حکومت اشکانیان در مداین بدنیا آمد پدرش فاتک از اهالی همدان و مادرش نیز شاهزاده‌ای اشکانی بود
  1392/12/17 13:59

  نگاهی تاریخی به رویکرد آمریکا در مقابل ایران هسته‌ای

  جای گفتن ندارد که یکی از دلایل مهم عدم مخالفت آمریکا با مسئله‌ی هسته‌ای ایران، وجود رابطه‌ی حامی-پیرو بودن و به عبارتی بهتر، وابستگی شاه به آمریکا بود که شاید به کار بردن اصطلاح دست‌نشاندگی برای این وضعیت بتواند تا حدی این رابطه را روشن کند.
  1392/12/8 09:59

  علل زوال و انحطاط مسلمانان در اندلس

  فراگیر شدن فساد در سطح حاکمیت و جامعه، مسلمان را از توجه به صلاح و سلامت و پیشرفت جامعه بازداشت و حمیت و غیرت دینی را در آن‌ها از بین برد و آنچه برای آن‌ها اهمیت داشت، قدرت‌طلبی و خوش‌گذرانی بود.در نتیجه‌ی این تهاجم فرهنگی، شهرهای اسلامی یکی پس از دیگری از تحت حکومت آن‌ها خارج گردید و به تصرف دشمن درآمد.
  1392/12/3 11:40

  قطره ای که اهل دنیا از بوی آن می میرند!

  قطره

  قدس‌: روایت شده است، روزی ابوبصیر خدمت امام جعفر صادق (ع) رسیده و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، مرا بترسانید از عذاب الهی که دلم بسیار قساوت گرفته است.
  1392/11/29 16:41
1356