مقالات

  منظور از مهاجرت صغری و مهاجرت کبری چیست؟

  مهاجرت کبری را می توان نقطه نهایی جهت تحقق انقلاب مشروطه دانست که نطفه اولیه آن در اقدام عملی، با مهاجرت صغری شکل گرفته بود.
  1396/4/15 19:10

  تلاش پادشاهان قاجار جهت تأسیس راه آهن

  فکر تأسیس خط آهن برای اولین بار در دوره ناصرالدین شاه به وجود آمد. وی در جریان مسافرت های خود به اروپا تحت تأثیر ظواهر راه آهن و مزایای آن قرار گرفته و بعد از بازگشت به کشور، درصدد دادن امتیازاتی به انگلیس جهت تأسیس خط آهن در ایران برآمد که شاید مهمترین آن امتیاز رویتر باشد. طی این قرارداد، امتیاز ساختن هرگونه راه آهن از دریای مازندران تا خلیج فارس به رویتر واگذار شد. اما با الغای قرارداد، این امکان به طور کلی منتفی گردید.
  1396/4/3 15:08

  محمد تدین، یکی از مهره های مهم رضا شاه

  «اطلاعات وسیع و تسلط او بر نطق و بیان موجب شد که خیلی زود جای خود را در مجلس باز کند و مورد توجه قرار بگیرد و به همین دلیل در وزارت معارف به عضویت شورای عالی برگزیده شد.»
  1396/3/31 13:12

  تشریح مبارزات جمعیت فدائیان اسلام علیه جریان بهائیت

  فدائیان علاوه بر تهران در شهرستان‌ها نیز فعالیت شدیدی را در مبارزه با بهائی‌ها داشتند؛ از جمله در همدان، ‌کاشان، ‌ملایر،‌ اصفهان و غیره. در تهران، آنان با برگزاری جلسات متعدد، تصمیمات شدیدی علیه بهائی‌ها اتخاذ کردند. از جمله اینکه تصمیم گرفتند اوراق و نوشته‌هایی درباره‌ی مبارزه با بهائیان چاپ و انتشار دهند، سپس محرمانه نامه‌هایی بدون امضا برای بهائیان بفرستند و آنها را تهدید کنند...
  1396/3/27 13:54

  واکاوی علل سقوط تیمورتاش

  تیمورتاش قربانی ترس رضاخان از ایجاد قدرت موازی و همطراز

  رضاخان تربیت شده قزاق خانه و پادگان نظامی بود و لذا اطلاعی از اوضاع سیاسی، مدیریت سیاسی جامعه و... نداشت و ازاینرو قرار گرفتن تیمورتاش با سابق والی گری و نمایندگی سیاسی می توانست این خلاء اطلاعاتی و مدیریتی رضاخان را پرنماید. مجلس هفتم نیز با تدبیر و درایت تیمورتاش به حیات خلوت رضاخان تبدیل گشت و دیگر از مخالفانی نظیر مدرس، ملک الشعرای بهار، دکـتر مـصدق و سـید حسن زعیم، خبری نبود.
  1396/3/24 01:35

  نگاهی به فعالیت های شعبان جعفری پس از کودتا

  شاید دریافت امتیاز تأسیس باشگاهی ورزشی که ساخت آن حدود سه سال طول کشید و شاه شخصاً در مراسم افتتاح آن حضور داشت، به خوبی بیانگر رابطه دربار و جعفری باشد.
  1396/3/15 16:08

  سازمانی که برای سرگرم شدن اشرف تاسیس شد؟!

  تشکیل سازمان بر مبنای برخی مصلحتهای سیاسی از جمله ترس شاه از خواهر دوقلویش اشرف و نیز سرگرم ساختن او به امور سازمان جهت کاهش دخالتهای او در امور داخلی و خارجی کشور بود.
  1396/3/11 17:04

  روابط نظامی ایران و انگلیس پس از کودتا 28 مرداد

  خرید 800 تانک و یا فروش 2 فروند هاورگرافت به ظرفیت 50 تن و با سرعت 70 گره دریایی و نیز 4 کشتی جنگی در کنار یک کشتی جنگی بزرگ 2300 تنی، از جمله قراردادهای نظامی ایران و انگلیس بود.
  1396/3/6 12:17

  چرا روابط ایران و اسرائیل پنهانی بود؟

  گفته می شود طی یکی از سفرهای بن گوروین نخست وزیر اسرائیل به ایران در سال 1340، هواپیمای او که عازم کشور دیگری بود به بهانه نقص فنی وارد تهران گردید و مذاکراتی در هم آنجا میان ایران و اسرائیل انجام شد.
  1396/3/1 17:19

  گفتمانهای فرهنگی پهلوی دوم و جامعه پذیری سیاسی

  اگر کسی متن کتابهای دوره پهلوی را ورق بزند خصیصه بسیار برجسته ای توجه او را به خود جلب خواهد کرد و آن تاکید بر تصویر شاه است. در چهار صفحه اول کتابها، تصاویر شاه، پسر، همسر وخواهر او به چشم می خورد. دومین موضوعی که در متون درسی وجود دارد تاکید بسیار بر شاه و تلاشهای وی برای مدرنیزه کردن کشور است...
  1396/2/29 10:12

  محمدرضا پهلوی و ماموریتش برای وطن

  اگر اظهارات محمدرضاشاه در رابطه با الهام گرفتن از ائمه و یا دیدن آنها و مأموریت یافتن از سوی خدا را به حسای دیوانه بودن نویسنده نگذاریم، می توانیم بگوییم که او دارای ذهنی مشوش و آشفته می باشد. این در حالیست که وی تنها در مواقعی خاص به مذهب متوسل شده و اساساً با گروههای مذهبی مخالفت جدی داشت.
  1396/2/25 13:44
1340