مطالب مرتبط با واژه 'حزب ایران نوین'

  سند/ اعمال خلاف شرع در میتینگ های حزب ایران نوین

  سند ذیل رفتارهای زشت و وقیحانه‌ی عده‌ای از اعضای «حزب ایران نوین» را نشان می دهد که در رژه‌ی روز ششم بهمن 1351 اتفاق افتاده است. در بخشی از این سند آمده است...
  1399/7/17 16:14

  کلید قدرت حزب در دست هویدا

  هویدا بوسیله شبکه‌ای که ایران نوین در سراسر مملکت گسترده بود، به هیچ گروه و شخص دیگر در حاکمیت اجازه نمی‌داد که چشمداشتی به مناصب و پست‌های درجه اول مملکتی داشته باشند...
  1399/6/24 00:54

  به مناسبت انتخاب حسنعلی منصور به نخست‌وزیری

  نسلی جدید برای سقوط

  میانگین سنی اعضای کابینه منصور حدود 46 سال یعنی تقریباً هفت سال جوان‌تر از اعضای کابینه‌های قبلی بودند و اکثر آنان تحصیل‌کردگان کشورهای غربی بودند.
  1397/12/18 22:04

  رودست «سر ادوارد گری» به «رسول زاده»

  در طول قرن گذشته، ایرانی ها کمتر درک درستی از رویکرد و سیاست کشورهای غربی در قبال ایران و کشورهای مستعمره شده داشتند. نمونه این رفتار را می توان در یادداشت های وزنامه ایران نو دید. آنها که در ابتدا روسیه را عامل مشکلات ایران می دانستند، کمی دیر فهمیدند که مشکل مواجه ما با غرب است و نه یکی از دو کشور روس و انگلیس . . .
  1396/11/2 23:18

  افشاگری نمایندگان حزب ایران نوین علیه همدیگر

  اتهاماتی که این چند نفر نماینده فرهنگی مجلس علیه یکدیگر وارد می‌سازند موجب شده است که لطمه‌ی شدیدی به موقعیت حزب مذکور در بین فرهنگیان وارد شود...
  1395/1/13 22:11

  بی بند و باری در رژه انتخاباتی حزب ایران نوین

  حزب ایران نوین که یکی از احزاب فرمایشی و دستوری رژیم پهلوی می باشد در یکی از رژه های انتخاباتی و نمایش خود شاهد بی و بندباری جنسی بود. در سند ذیل به این واقعه اشاره می شود و امیر عباس هویدا سعی دارد ‌آن را مخفی نگه دارد...
  1394/11/26 20:29
6