کافه هنر

  اولین روزنامه مستقل تئاتر ایران

  تئاتر اگرچه حوزه ای بود که از غرب وارد ایران شد اما به تدریج توانست آنچنان نگاه ها را به خود جلب کند که زبان گویایی باشد برای منتقدین سیاسی و اجتماعی. همین مسئله نیز باعث شد تا توجه مخاطبین به آن زیاد شود . . .
  1396/8/26 22:04

  سانسور حکومت پهلوی و تئاترهای سیاسی

  حکومت های دیکتاتوری با همه هنرهایی که می تواند زبان گویایی برای نقد سیاسی و اجتماعی باشند با شدت و حدت بسیار زیاد برخورد می کنند. از همین روست که در ایران عصر پهلوی نیز نمایش و تئاتر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است . . .
  1396/8/23 23:13

  ایرانیها چگونه با تئاتر آشنا شدند؟

  بسیاری از قالبهای هنری امروزی که در ایران رایج است، مدتها پیش از غرب وارد ایران شد و ایرانیان بر اساس هوش و استعداد ذاتی خود از آنها سود جستند. سینما و تئاتر از آن جمله اند. اما ایرانیها چگونه با تئاتر آشنا شدند؟ . . .
  1396/8/15 22:04

  تماشاخانه درالفنون؛ مکانی هنری یا تفرجگاه اختصاصی شاه قاجار؟

  ناصرالدین شاه با دیدن تماشاخانه های بزرگ و با شکوه اروپایی نتوانست از چنین جای اختصاصی برا بازی، تقلید و سرگرمی دل بکند. ازاینرو به میرزا علی اکبرخان نقاش باشی ماموریت داد تا در مدرسه دارالفنون جایی برای اجرای نمایش ترتیب دهد . . .
  1396/8/14 21:17

  کدام وزیر دربار قجری هنرمند بود؟

  میرزا صالح شیرازی؛ شاهزاده قجری بود که برای کسب رضایت دولت روسیه در ماجرای قتل گریبایدوف به این کشور اعزام شده بود. وی در این ماموریت با تماشاخانه های روسی آشنا شد . . .
  1396/8/5 21:42

  خوابهایی که درباره کشتن ناصرالدین شاه نقل شد

  ناصرالدین شاه را باید به جهات مختلف مهمترین شاه عصر قاجار به شمار آورد. وی که حدود نیم قرن سلطنت می کند چه در زندگی و چه حتی پس از مرگش حرفها و حدیثهای زیادی پیرامونش مطرح می شد. عین السلطنه در روزنامه خاطرات خود در جلد اول درباره خوابهای افراد مختلف درباره شاه قاجار می نویسد . . .
  1396/8/4 14:22

  ترکیب بند محتشم؛ شعری به وسعت تاریخ

  در میان اشعار مذهبی بسیار زیادی که تاکنون سوده شده است شاید بتوان شعر معروف محتشم کاشانی «باز این چه شورش است» را پر اقبال ترین شعر مذهبی به شمار آورد. درباره سرودن این شعر توسط محتشم کاشانی روایتهای مختلفی شده است. با اینحال روایتی که در ادامه می آید به نظر به واقعیت نزدیک تر است . . .
  1396/7/29 22:20

  اولین لقب علمی و هنری دربار قاجار به روایت اعتمادالسلطنه

  در میان انواع لقبها و مناصبی که در دربار قاجار وجود داشت؛ عکاس باشی اولین لقب حاصل از رواج فن عکاسی در دربار سلطنتی قاجار بود و دارنده این لقب دارای برترین مقام فنی در رشته عکاسی محسوب می شد. این لقب برای اولین بار از سوی ناصرالدین شاه . . .
  1396/7/24 21:38

  خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟

  در میان اشعار عتراضی میرزاده عشقی که ویژگی مشترک همه آنها همین ویژگی اعتراضی (چه اعتراض به دولت و نمایندگان و مردم و حتی برخی جاها اعتراض به آفارینش و فلک و . . .) شعر جالبی وجود دارد که اعتراض شاعر بیش از هر چیز در بستری از وطن پرستی اش خود را نشان می دهد . . .
  1396/7/21 22:51

  سوگواران را مجال بازدید و دید نیست

  اگر فرخی یزدی را طلایه دار شعر آزادیخواهانه و اعتراضی در دوران طاغوت پهلوی بدانیم سخنی گزافه نگفته ایم. در میان اشعار بسیار متنوع فرخی در باب ازادی شعری وجود دارد که وی در سال 1318 شمسی و همزمان با ایام نوروز در زندان قصر سروده است. تمرکز بر این شعر گویای احساس مشترک بسیاری از مردمان ایران نسبت به ظلم و استبداد رضا خانی است . . .
  1396/7/14 21:46

  دیپلمات انگلیسی که نمایشنامه مذهبی می نوشت!

  سرلوییس پلی دیپلمات انگلیسی در مقدمه نمایشنامه مذهبی حسن و حسین می نویسد: «اگر موفقیت یک نمایش به میزان تاثیراتی باشد که بر خوانندگان یا تماشاگران خود می گذارد؛ هیچ نمایشی تاکنون موفق تر از تراژدی جهان اسلام یعنی تراژدی حسین(ع) نبوده است» . . .
  1396/7/10 22:38
767