کافه هنر

  تماشاخانه درالفنون؛ مکانی هنری یا تفرجگاه اختصاصی شاه قاجار؟

  ناصرالدین شاه با دیدن تماشاخانه های بزرگ و با شکوه اروپایی نتوانست از چنین جای اختصاصی برا بازی، تقلید و سرگرمی دل بکند. ازاینرو به میرزا علی اکبرخان نقاش باشی ماموریت داد تا در مدرسه دارالفنون جایی برای اجرای نمایش ترتیب دهد . . .
  1396/8/14 21:17

  کدام وزیر دربار قجری هنرمند بود؟

  میرزا صالح شیرازی؛ شاهزاده قجری بود که برای کسب رضایت دولت روسیه در ماجرای قتل گریبایدوف به این کشور اعزام شده بود. وی در این ماموریت با تماشاخانه های روسی آشنا شد . . .
  1396/8/5 21:42

  خوابهایی که درباره کشتن ناصرالدین شاه نقل شد

  ناصرالدین شاه را باید به جهات مختلف مهمترین شاه عصر قاجار به شمار آورد. وی که حدود نیم قرن سلطنت می کند چه در زندگی و چه حتی پس از مرگش حرفها و حدیثهای زیادی پیرامونش مطرح می شد. عین السلطنه در روزنامه خاطرات خود در جلد اول درباره خوابهای افراد مختلف درباره شاه قاجار می نویسد . . .
  1396/8/4 14:22

  ترکیب بند محتشم؛ شعری به وسعت تاریخ

  در میان اشعار مذهبی بسیار زیادی که تاکنون سوده شده است شاید بتوان شعر معروف محتشم کاشانی «باز این چه شورش است» را پر اقبال ترین شعر مذهبی به شمار آورد. درباره سرودن این شعر توسط محتشم کاشانی روایتهای مختلفی شده است. با اینحال روایتی که در ادامه می آید به نظر به واقعیت نزدیک تر است . . .
  1396/7/29 22:20

  اولین لقب علمی و هنری دربار قاجار به روایت اعتمادالسلطنه

  در میان انواع لقبها و مناصبی که در دربار قاجار وجود داشت؛ عکاس باشی اولین لقب حاصل از رواج فن عکاسی در دربار سلطنتی قاجار بود و دارنده این لقب دارای برترین مقام فنی در رشته عکاسی محسوب می شد. این لقب برای اولین بار از سوی ناصرالدین شاه . . .
  1396/7/24 21:38

  خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟

  در میان اشعار عتراضی میرزاده عشقی که ویژگی مشترک همه آنها همین ویژگی اعتراضی (چه اعتراض به دولت و نمایندگان و مردم و حتی برخی جاها اعتراض به آفارینش و فلک و . . .) شعر جالبی وجود دارد که اعتراض شاعر بیش از هر چیز در بستری از وطن پرستی اش خود را نشان می دهد . . .
  1396/7/21 22:51

  سوگواران را مجال بازدید و دید نیست

  اگر فرخی یزدی را طلایه دار شعر آزادیخواهانه و اعتراضی در دوران طاغوت پهلوی بدانیم سخنی گزافه نگفته ایم. در میان اشعار بسیار متنوع فرخی در باب ازادی شعری وجود دارد که وی در سال 1318 شمسی و همزمان با ایام نوروز در زندان قصر سروده است. تمرکز بر این شعر گویای احساس مشترک بسیاری از مردمان ایران نسبت به ظلم و استبداد رضا خانی است . . .
  1396/7/14 21:46

  دیپلمات انگلیسی که نمایشنامه مذهبی می نوشت!

  سرلوییس پلی دیپلمات انگلیسی در مقدمه نمایشنامه مذهبی حسن و حسین می نویسد: «اگر موفقیت یک نمایش به میزان تاثیراتی باشد که بر خوانندگان یا تماشاگران خود می گذارد؛ هیچ نمایشی تاکنون موفق تر از تراژدی جهان اسلام یعنی تراژدی حسین(ع) نبوده است» . . .
  1396/7/10 22:38

  چه کسی اولین بار واژه تئاتر را وارد ایران نمود؟

  از جمله کسانی که در هیئت سیاسی ایران جهت عذرخواهی از مقامات روسی در ماجرای قتل گریبایدوف حضور داشتند می توان از میرزا مصطفی افشار نام برد. نویسنده سفرنامه احوالات میراز مسعود که برای نخستین بار ایرانیان را با مقوله تماشاخانه آشنا می سازد؛
  1396/7/3 17:39

  قتل گریبایدوف و توسعه تئاتر در ایران؟!

  بعد از ماجرای قتل گریبایدوف، روسیه تزاری در ایران، دولت روسیه سه شرط را به دولت ایران توصیه نمود: اول یکی از شاهزادگان ایرانی برای عذرخواهی به دربار روسیه اعزام شود. دوم یکی از مسببین اصلی در میان مردم اعدام شود.
  1396/6/31 09:51

  ساخت اولین سرود ملی ایران به سفارش ناصرالدین شاه

  در سال 1291 قمری/ 1873 میلادی سرود ملی ایران ساخته شد. این سرود معمولا در سلام روز عید و پس از جلوس شاه بر تخت مرمر نواخته می شد و تا پایان سلطنت محمدعلی شاه مورد استفاده بود . . .
  1396/6/28 12:40
794