سند

  سندی درباره گلچین کردن هنرمندان خارجی جهت حضور در کاباره های ایران

  در این سند نامه ای مبنی بر اعلام سفر ماهانه تعدادی از هنرمندان خارجی -بعضا جالب و قابل پذیرش - به تهران جهت اجرای برنامه در کاباره های باکارا و شکوفه نو ، پیشنهاد دیدار آنان با [شاه یا ...] جهت اتخاذ تصمیم درصورت مورد پسند واقع شدن مشاهده می شود . . .
  1396/7/23 23:50

  حاتم بخشی وزیر فرهنگ پهلوی برای حمایت از موسسه ایتالیایی

  نامه مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر به نهاوندی رئیس دفتر فرح پهلوی مبنی بر اعلام ارسال مبلغ 6000 دلار توسط انجمن ملی روابط فرهنگی برای کمک به برنامه آموزشی انستیتوی بین المللی مطالعات تطبیقی ونیز
  1396/7/21 23:10

  سند تاریخی درباره حیف و میل بیت المال در جشن هنر شیراز

  جشن هنر شیراز که با هدف و رویکرد ضد دینی توسط فرح پهلوی عملیاتی شده بود، سالانه بودجه زیادی را صرف دست اندرکاران داخلی و خارجی برگزاری مراسم می نمود. در این سند نامه رضا قطبی مبنی بر تایید دریافت 5000000 ریال دارائی جشن هنر شیراز از طرف فرح پهلوی را مشاهده می کنیم.
  1396/7/14 22:10

  اظهار رضایت ناصرالدین شاه از اقدامات مسعودمیرزا ظل السلطان حکمران اصفهان

  رضایت شاه قاجار از پسر خود درحالی صورت می گرفت که سلطان مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان شاهزاده و حاکم اصفهان در عصر زمامداری ناصرالدین شاه یکی از ظالم ترین حاکمان عصر قاجار بود که برخی بازماندن او از تخت سلطنت را دلیل آن همه خشم و جنون می‌دانند . . .
  1396/7/12 09:56

  سند تاریخی/ طرح بهائیت جهت جذب دانشجویان و جوانان

  در این سند مکاتبات محفل روحانی ملی بهاییان ایران و بیت العدل اعظم راجع به تشکیل لجنه ای به نام "لجنه ارتباط با دانشجویان بهایی ایرانی مقیم خارج " جهت راهنمایی جوانان بهایی ایرانی مقیم خارج و ترغیب آنها به شرکت در فعالیتهای امری ، درخواست تشویق جوانان بهایی . . .
  1396/7/10 23:18

  سند تاریخی/ وقتی مصرف ارزی دربار از ساواک و ارتش هم بیشتر بود!

  در این سند لیست سازمانها و نهادهایی که مصرف ارزی دارند آورده شده است. این لیست شامل صورت فروش ارز در سالهای 1337 و 1338 به سازمانها منجمله ساواک ، مسافرین ، دانشجویان ، سفارتخانه ها و غیره بوده است. جالب اینکه نیاز و مصرف ارزی دربار پهلوی از دو نهاد مهم کشور یعنی ارتش و ساواک هم بیشتر بوده است.
  1396/7/10 00:27

  گزارشی از سفر مسیونرهای بهایی ایران به آفریقا

  گزارشی از عزیمت عده ای از بهاییان ایران به کشورهای آفریقایی از جمله ساحل عاج ، سنگال ، جزایر قناری ، مراکش و شرح بازدید خود از شهرها و فعالیت تبلیغی بهاییان در کشورهای مذکور در سند فوق مشاهده می شود.
  1396/7/4 21:06

  سند تاریخی/ تمرد بهائیان از قوانین اداری و کشوری

  در سند ذیل گزارشی درباره تمرد پیشه وران بهائی سنگسر از بازنمودن مغازه های خود به سبب عید کل بهائی ها و احضار آنان توسط اداره شهربانی جهت بازجوئی مشاهده میشود. لازم به ذکر است که بهائیان جهت نهادینه نمودن فرقه انحرافی خود تلاشهای زیادی جهت معرفی و تبلیغات آیینها و رسوم فرقه خود داشتند.
  1396/7/3 19:05

  ردپای جواد بوشهری در معافیت گمرکی پروژه های «نور» و «صدای تخت‏ جمشید»

  نامه وزارت دربار به اداره کل گمرک: اطلاع از ورود لوازم مربوط به پروژه نور و صدای تخت‏جمشید از ایتالیا به گمرک مهرآباد ، بخشودگی عوارض گمرکی، تحویل لوازم مزبور به نمایندگان شرکت سادلمی
  1396/6/31 10:04

  برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

  فرح پهلوی علی رغم نداشتن رابطه خوب با محمدرضا پهلوی، تمایل زیادی به دخالت درامور مملکتی داشت و همین امر هم موجبات ناخرسندی محمدرضا را فراهم کرده بود.در سند فوق می بینیم که بخشی از برنامه روزانه فرح پهلوی به مشارکت و مشورت در امور مملکتی با محمدرضا پهلوی اختصاص داده شده است.
  1396/6/28 14:14
415