سند

  طنز

  این همه گاو پشت سر من است

  منصور الملک جواب داد : قربان این مجسمه ها که به شکل گاو ساخته شده است نمونه ای از آثار باستانی است . شاه خندید و گفت : این همه گاو که پشت سر من هستند مگر برای نمونه کافی نبود که از آثار باستانی بگذارند ؟ بگویید دیگر مسجمه شان را بردارند . روز بعد تمام مجسمه هایی را که اطراف ستونها بود برداشتند و ساختمان شهربانی به وضع فعلی افتتاح شد .
  1393/3/14 16:58

  چاکری تنها هنر پیشرفت

  در سی ام تیر 1341 فرمان نخست وزیری اسدالله اعلم به وسیله شاه صادر شد . اما تنها تخصص و دانش او چاکری شاه بود . مسعود بهنود در این باره می نویسد : تنها هنر او فرزندی امیر شوکت الملک علم ، خان قائنات بود که در رابطه نزدیک به انگلیسیان سالها حکومت مرزهای شمال شرقی کشور را داشت.
  1393/3/14 16:48

  برکناری وزیر به خاطر جارو ...

  اسکندر دلدم در کتاب زندگی پر ماجرای رضا شاه در مورد شخصیت تیمور تاش می نویسد : می گویند تیمور تاش وزیر دربار مقتدر رضا شاه قسمت اعظم اقتدارش را مدیون هوش سرشار و موقع شناسی خاصی ایرانی اش بود
  1393/3/14 13:41

  فوتبال با طعم ضد شیمیایی

  عکس متعلق به تیم فوتبالی از سربازان انگلیسی در جبهه غربی جنگ جهانی اول با ماسک ضد گاز در زمین بازی است . در جنگ جهانی اول نخستین بار آلمان ها گاز شیمیایی را به عنوان سلاحی جنگی در مقیاسی بالا به کار بردند.
  1393/3/14 13:31

  حکایتی از تاریخ

  شما مثل زن ها هستید

  ماجرا از این قرار بود که چندی پس از تشکیل دولت قوام السلطنه مسئله مالی و احتیاج قوای مسلح متفقین به ریال برای مخارج روزمره افراد مطرح شد . به موجب قرارداد سه جانبه ، دولت ایران مقدار معینی اسکناس در اختیار متفقین قرار می داد و قسمتی از وجوه پرداختی را به طلا مسترد می داشت
  1393/3/13 16:18

  حقوق عقب افتاده معلمین و پاسخ نخست وزیر شاعر!

  حقوق کارمندان دولت و مخصوصاً معلمان چندین ماه به تأخیر می‌افتاد و آنان غالباً برای گرفتن حقوق خود ناچار به اعتصاب می‌شدند.
  1393/3/10 20:58

  شورش در شهر

  از این معنی حیرتم به حیرت افزود که در این ازدحام و فتور که اگر در شهری از ایران واقع شده بود از شب دوشنبه تا بحال ده هزار تن بیشترک به معرض قتل و هلاک برآمده بودند. غریب تر آنکه هنوز کوثلیان از حکم مقصر فارغ نشده اند. مطلب از ایراد این گزارشات آشکار کردن خیر خواهی و بی آزاری و آزادی مردم این شهر است، که تا گناه بر گناهکار ثابت نشود به معرض مؤاخذه درنیاورند؛ که ترسند مبادا بیگناهی را آزار رسانیده باشند.
  1393/3/10 20:36

  تلگراف

  من از این سخن متحیر شده گفتم سخن اغراق و دروغ در فرنگ کسی نشنیده است چگونه می تواند شد که سیصد مایل مسافت بعیدی را که می گویند، در اندک زمانی خبر به دارالخلافة لندن خواهد رسید.
  1393/3/10 20:32

  حکایتی جالب از امیر کبیر


  ... امیر نظام هفته ای دو روز مستمراً بدروازه غربی تهران می رفت و در بالاخانه دروازه می نشست و هر متاعی از خارجه وارد می کردند، در گمرک نگاه می داشتند تا امیر نظام آنها را معاینه نماید و هر جنسی را که صلاح نمی دانست به ایران وارد شود حکم به استرداد آن می داد.
  1393/3/10 20:26

  همه جا با خاندان شما، حتی در جهنم!!!

  حاج ابراهیم خان کلانتر معروف به اعتمادالدوله از وزرایی است که در دوره‌ی سه پادشاه و دو سلسله‌ی حکومتی وزارت کرده و به ترتیب وزارت لطفعلی خان زند، آقا محمد خان قاجار و فتحعلی شاه قاجار را به عهده داشته است
  1393/3/10 19:25

  عقل امیر و استر!

  و هم از جمله زنان وی (معاویه)، فاخته دختر قرظة بن عمرو بن نوفل بود که عبدالرحمان و عبداله را از او آورد. عبداله احمق و زبون بود و کنیه ابوالخیر داشت.
  1393/3/10 19:23
564