سند

  حکایتی از تاریخ

  سالهای اشغال ایران پس از جنگ جهانی دوم

  فریدون هویدا در خاطراتش می گوید :‌ " در سپیده دم صبح ،‌آذر 1323 ،‌موقعی که قطار به اندیمشک رسید ،‌متوجه حضور صدها مرد و زن و کودک پابرهنه در ایستگاه شدم که با لباسهای مندرسی از شدت سرما می لرزیدند و چشم به ما دوخته بودند .
  1393/1/30 17:01

  جواب خدا

  شاعری نزد جامی رفت و گفت دیوان کمال الدین اصفهانی و دیوان خواجه حافظ شیرازی را جواب گفته ام . جامی گفت : جواب خدا را چه خواهی گفت
  1393/2/16 17:51
532