سند

  طنز تاریخی

  بهترین و بدترین

  لقمان حکیم بنده ای حبشی بود و در خانه یکی از بزرگان خدمت می کرد و از همان زمان آثار علم و حکمت در رفتارش پیدا بود . روزی خواجه اش برای امتحان به او گفت
  1393/1/30 19:26

  نوروزی که عید نداریم

  در جبهه نوروز و ایام عید که می شد- در شرایط عادی جبهه و جنگ – تا پنج روز از صبحگاه خبری نبود. عیدی بچه ها، سکه های یک تا پنجاه ریالی و اسکناس های صد تا هزار ریالی متبرک به دست امام(ره) بود؛ همچنین پولهایی که یادگاری نوشته خود بچه ها یا فرماندهان بود.
  1393/1/30 19:13

  حکایت تاریخی

  نوروز مکتبی

  یکی از زیباترین خاطرات نوروز که یادآور شگفتی و سختی مبارزین راه حق است ، گذران عید نوروز در زندان های ساواک است . با مرور خاطرات دو تن از مبارزین زن انقلاب اسلامی یاد تمام شهدای این راه را گرامی می داریم ...
  1393/1/30 18:27

  طنز تاریخی

  اولین عید رادیو ...

  آن خبر چنین بود : ((همانطور که خوانندگان اطلاع دارند بمناسبت تصادف با ایام نوروز روزهای اول ، دوم ، سوم و چهارم و پنجشنبه کلیه ادارات دولتی تعطیل است . بهمین مناسبت روزنامه اطلاعات منتشر نخواهد شد ))
  1393/1/30 18:03

  وقتی شاه با ناز کشور را می فروخت

  شاه دلش از تمنای رعیت به رحمت آمد و گفت : باشد . به خاطر رحم بر جمیع دشمنانمان به خصوص در بلاد کفر ،‌شمشیر در نیام فرو نگه می دارم . عهدنامه را بیاورید . عهدنامه ترکمنچای را برای فتحعلی شاه آوردند و او به سرعت ایالات شمال شرقی ایران را به عنوان غرامت مهر و امضا کرد .
  1393/1/30 17:58

  حکایتی از تاریخ

  سالهای اشغال ایران پس از جنگ جهانی دوم

  فریدون هویدا در خاطراتش می گوید :‌ " در سپیده دم صبح ،‌آذر 1323 ،‌موقعی که قطار به اندیمشک رسید ،‌متوجه حضور صدها مرد و زن و کودک پابرهنه در ایستگاه شدم که با لباسهای مندرسی از شدت سرما می لرزیدند و چشم به ما دوخته بودند .
  1393/1/30 17:01

  جواب خدا

  شاعری نزد جامی رفت و گفت دیوان کمال الدین اصفهانی و دیوان خواجه حافظ شیرازی را جواب گفته ام . جامی گفت : جواب خدا را چه خواهی گفت
  1393/2/16 17:51
597