مطالب مرتبط با واژه 'کتک خوردن'

    ماجرای کتک خوردن محمدرضا پهلوی در مدرسه!

    محمدرضا پهلوی درسال 1304 شمسی در سن شش سالگی وارد دبیرستان نظام تهران گردید و در سال 1310 شمسی به اتفاق دو تن از همکلاسی هایش به نام های حسین فردوست و مهرپور تیمورتاش روانه شهر سوئیس شد تا در کالج «لُه روزه» به ادامه تحصیل بپردازد.
    1393/11/20 17:36
1