تاریخ شفاهی

  رشوه ای که ساعد برای شناسایی اسرائیل گرفت

  زمانی که سخن از رشوه گرفتن رجال و دولتمردان ایرانی به میان می آید، ناخواسته به یاد قراردادهایی چون رویتر و یا قرارداد 1919 می افتیم. در صورتی در کشور ما در دوره بعد نیز این روال ادامه یافت و من جمله ساعد مراغه ای برای شناسایی اسرائیل رشوه دریافت کرد . . .
  1396/8/14 21:35

  نهضت ملی شدن نفت و دو نگاه متفاوت ثریا به آن

  ماجرای نهضت ملی نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، در زمان دومین همسر شاه رقم خورد. از این رو توجه به خاطرات و نظرات ثریا در این زمینه جالب است. ثریا دو کتاب خاطرات دارد که یکی را پس از طلاق از شاه منتشر کرده و دیگری را سالها بعد از فوت شاه. جالب اینکه نگاه به مصدق در این دو کتاب متفاوت است . . .
  1396/8/8 09:48

  نظر اقبال آشتیانی درباره مطلوبترین خط آهن برای ایران

  درباره راه آهن سراسری شمال به جنوب ایران تا کنون دیدگاه های متنوع موافق و مخالفی طرح شده است. عباس اقبال آشتیانی به عنوان یکی از مخالفین با نگاهی کارشناسی به این موضوع می گوید . . .
  1396/8/5 21:49

  نقش شمس و اشرف در مسمومیت ثریا

  ثریا، همسر دوم شاه عمدتا بیمار بود. آنقدر که به تدریج صدای مادر و خواهران شاه در آمد. جالب اینکه در اطراف بیماری ثریا شایعات زیادی نیز ایجاد شد. شایعاتی که بر مبنای آن می شد اختلافات درونی دربار را دریافت. شایعاتی که گاهی عمق اختلاف درون خاندان سلطنت را نشان می دهد . . .
  1396/8/4 14:33

  همکاری آیت الله خامنه ای با سربازانی که از پادگان ها فرار می کردند!

  فرار سربازان از پادگان ها در اوج جریان انقلاب اسلامی، ضربه بزرگی به حکومت پهلوی وارد کرد. فرار سربازان بیش از پیش عدم مشروعیت این حکومت را نشان می داد و چون سربازان بخشی از بدنه نظامی کشور بودند، این امر بیش از هر چیز وضعیت بغرنج رژیم را نشان می داد. آیت الله خامنه ای از جمله افرادی بود که در جریان فرار سربازان، هم و تلاش زیادی را در جهت کمک آنان مصروف می داشت . . .
  1396/8/1 23:41

  روایت عین السلطنه از ششصد زن پادشاه تایلند

  عین السلطنه در کتاب روزنامه خاطراتش در ذیل عنوان «ششصد زن پادشاه سیام» می نویسد: صبح قدری کتاب خواندم. بعد با سلیمان میرزا باغ حضرت والا رفتم . . . بیچاره سیمیها که گرفتار فرانسه ها شده اند و نزدیک است ولایت سیام را بگیرد، مثل «تون کن» و سایر جزایر آنجا. انگلیسیها خیلی اوقاتشان از این مسئله تلخ شد و نتوانستند کاری کرد . . .
  1396/7/29 22:25

  نقلی خواندنی از مراسم کفن و دفن پیکر ناصرالدین شاه

  پس از قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی ولوله عجیبی در شهر بر پا می شود. اتفاق آنقدر بزرگ بود که بسیار یاز مردم و رجال سیاسی در بهت فرو رفته بودند و چندان به فردای بدون ناصرالدین شاه برایشان قابل تصور نبود. عین السلطنه این اوضاع پر تنش را اینگونه روایت می کند:
  1396/7/27 11:25

  پخش تصنیف «شمسی کوره» از رادیو برای تحقیر شمس

  افتخار بردن عروس به کاخ مرمر که مراسم عقد و عروسی در آنجا انجام می گرفت نصیب شمس شد، ولی اشراف هم در آخرین لحظه زهر خود را ریخت....
  1396/7/24 21:48

  روایت احسان نراقی از مقایسه زندگی شاه و امام توسط مردم

  حکومت پهلوی حکومت شبه مدرنیسم بود. اگرچه به مدرن بودن تظاهر می کرد ولی جز ظواهر مدرن چیزی نمی دید. این حکومت بسیار به دنبال آن بود که در میان حکومت ها و دولت های دیگر خود را نشان دهد و از همین روی به برگزاری جشن ها و مراسمات پرهزینه گرایش یافت . . .
  1396/7/23 23:31

  روایت عَلَم از رسوایی واترگیت

  اسدالله علم یار و همراه همیشگی محمدرضا شاه در بخشی از خاطرات روزانه خود در تاریخ 25 فروردین 1352 درباره رسوایی واترگیت که به تلاش جمهوریخواهان برای جاسوسی از دموکراتها اختصاص دارد می نویسد . . .
  1396/7/21 22:40

  روایت کیانوری از «انقلابی مآبی» توده ای ها

  قیام سی تیر را باید از یکسو نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار آورد چرا که در این مقطع تقابل علنی مردم با دیکتاتوری پهلوی به شکلی علنی و برای اولین بار خود را نشان داد. اقدامی که در ادامه به رغم کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملی در نهایت به انقلاب اسلامی ایران ختم شد. کیانوری درباره تعداد کشته شده های حزب توده در این قیام می گوید . . .
  1396/7/14 21:38
739